Visa allt om Idre Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 32 9 38 092 36 393
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -11 -19 -8 -9 -9 8 -477 778 480
Resultat efter finansnetto -355 503 376 -1 713 383 -52 -1 150 -1 320 737 697
Årets resultat -355 503 376 -1 725 383 -62 -723 -905 581 541
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 600 600 616 617 2 160 2 691
Omsättningstillgångar 1 447 1 802 1 314 925 2 067 1 844 1 883 3 119 6 075 4 805
Tillgångar 1 447 1 802 1 314 925 2 667 2 444 2 499 3 735 8 235 7 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 407 1 763 1 259 883 2 608 2 225 2 337 3 060 4 065 3 484
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 622 1 065 1 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 39 55 42 59 220 162 53 3 105 2 848
Skulder och eget kapital 1 447 1 802 1 314 925 2 667 2 444 2 499 3 735 8 235 7 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 110 816 761
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 3 357 3 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 1 17 17 85 1 648 1 471
Utdelning till aktieägare 375 0 0 0 0 0 50 0 100 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 32 9 38 092 36 393
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 539 2 426
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 388 364
Rörelseresultat, EBITDA -8 -11 -19 -8 -9 -9 8 -477 1 380 911
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 255,56% -99,98% 4,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 2,48% -9,50% 10,25% 9,54%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 193,75% -3 944,44% 2,22% 1,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 75,00% -1 144,44% 18,84% 18,37%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 5 378,12% 34 066,67% 7,80% 5,38%
Soliditet 97,24% 97,84% 95,81% 95,46% 97,79% 91,04% 93,52% 93,92% 58,67% 57,67%
Kassalikviditet 3 710,26% 4 620,51% 2 389,09% 2 202,38% 3 503,39% 838,18% 1 162,35% 5 884,91% 140,23% 112,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...