Visa allt om Olssons Fastigheter i Kil Aktiebolag
Visa allt om Olssons Fastigheter i Kil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 117 630 626
Övrig omsättning - - - - - - 2 982 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -39 -5 -11 -6 -23 -19 916 193 230
Resultat efter finansnetto -8 -38 2 2 8 -20 -16 910 60 127
Årets resultat 2 74 1 1 5 1 13 596 33 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 118 4 217
Omsättningstillgångar 1 260 1 262 1 268 1 268 1 269 1 272 1 356 1 412 817 602
Tillgångar 1 260 1 262 1 268 1 268 1 269 1 272 1 356 1 412 4 936 4 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 925 922 848 847 846 843 842 829 233 200
Obeskattade reserver 26 36 170 170 170 170 190 225 55 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 225 225 225 225 225 225 200 200 4 407 4 409
Kortfristiga skulder 84 78 24 26 28 35 124 158 241 169
Skulder och eget kapital 1 260 1 262 1 268 1 268 1 269 1 272 1 356 1 412 4 936 4 819
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 1 099 630 626
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -39 -5 -11 -6 -23 -19 916 292 329
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -81,43% 0,64% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 67,14% 4,13% 4,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 810,26% 32,38% 37,06%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 1 071,79% 91,43% 69,17%
Soliditet 75,02% 75,28% 77,33% 76,68% 76,54% 76,12% 72,42% 70,18% 5,52% 4,76%
Kassalikviditet 1 500,00% 1 617,95% 5 283,33% 4 876,92% 4 532,14% 3 634,29% 1 093,55% 893,67% 339,00% 356,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...