Visa allt om R S Maskiner Aktiebolag
Visa allt om R S Maskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 553 11 254 7 870 6 389 6 688 5 362 6 777 12 206 11 540 7 936
Övrig omsättning 9 194 36 - 42 266 - 1 030 - 168
Rörelseresultat (EBIT) 4 093 1 970 635 959 1 210 -10 -248 1 213 648 778
Resultat efter finansnetto 3 830 1 625 236 576 1 094 -79 -120 1 020 692 1 051
Årets resultat 2 235 881 40 269 666 37 247 530 491 704
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 684 21 204 20 941 21 871 19 723 11 389 6 189 5 595 3 835 3 315
Omsättningstillgångar 3 939 3 790 2 133 881 1 091 2 694 3 119 4 881 6 459 4 676
Tillgångar 26 624 24 994 23 074 22 753 20 814 14 083 9 308 10 477 10 294 7 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 686 6 651 6 469 7 129 7 560 6 895 6 978 6 830 6 440 5 949
Obeskattade reserver 2 069 1 106 612 851 842 650 780 780 580 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 573 12 671 12 080 10 500 6 610 4 254 674 997 570 83
Kortfristiga skulder 5 297 4 567 3 912 4 272 5 802 2 284 877 1 869 2 704 1 379
Skulder och eget kapital 26 624 24 994 23 074 22 753 20 814 14 083 9 308 10 477 10 294 7 991
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 355 360 317 300 360 0 0 0 25 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 483 1 566 1 508 1 580 1 520 1 185 1 296 1 195 1 021 718
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 624 627 630 663 661 452 504 489 415 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 0 0 100 140 0
Omsättning 18 562 11 448 7 906 6 389 6 730 5 628 6 777 13 236 11 540 8 104
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 6 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 711 2 251 1 312 1 065 1 338 1 341 1 694 3 052 2 885 2 645
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 455 425 276 512 413 453 423 366 372
Rörelseresultat, EBITDA 5 142 2 924 1 594 1 842 1 642 362 54 1 448 804 850
Nettoomsättningförändring 64,86% 43,00% 23,18% -4,47% 24,73% -20,88% -44,48% 5,77% 45,41% -%
Du Pont-modellen 15,38% 7,89% 2,77% 4,23% 6,31% 0,00% -0,89% 12,48% 7,02% 17,01%
Vinstmarginal 22,07% 17,51% 8,11% 15,07% 19,65% 0,00% -1,22% 10,72% 6,27% 17,12%
Bruttovinstmarginal 51,29% 57,55% 77,62% 76,22% 74,27% 51,51% 41,63% 27,48% 27,35% 32,25%
Rörelsekapital/omsättning -7,32% -6,90% -22,60% -53,08% -70,44% 7,65% 33,08% 24,68% 32,54% 41,54%
Soliditet 34,93% 30,06% 30,10% 34,09% 39,30% 52,36% 81,14% 70,55% 66,62% 79,67%
Kassalikviditet 74,36% 76,42% 53,37% 18,28% 18,80% 117,95% 355,64% 261,16% 229,84% 321,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...