Visa allt om Lilian Hedskogs Redovisningsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Lilian Hedskogs Redovisningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 182 213 346 286 340 444 385 313 349 396
Övrig omsättning - - 10 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 21 11 6 16 164 100 62 78 13
Resultat efter finansnetto 5 19 14 8 17 186 105 61 74 1
Årets resultat 0 11 6 2 8 132 73 40 50 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 142 183 99 139 179 26 33 40 31
Omsättningstillgångar 159 128 135 247 263 256 313 280 296 298
Tillgångar 260 269 318 346 402 436 340 313 336 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 140 129 123 134 256 193 160 171 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 83 94 79 99 2 7 4 9 0
Kortfristiga skulder 36 46 94 144 170 178 139 148 157 208
Skulder och eget kapital 260 269 318 346 402 436 340 313 336 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 110 111 90 108 95 65 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 15 141 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 5 18 15 15 13 15 13 26 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 12 130 70 40 50 0
Omsättning 182 213 356 295 340 444 385 313 349 396
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 182 213 346 286 340 444 385 313 349 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 36 180 142 149 126 142 124 105 208
Rörelseresultat, EBITDA 46 62 52 46 56 204 107 69 85 19
Nettoomsättningförändring -14,55% -38,44% 20,98% -15,88% -23,42% 15,32% 23,00% -10,32% -11,87% -%
Du Pont-modellen 1,92% 7,81% 4,40% 2,31% 4,23% 42,66% 30,88% 20,13% 23,21% 3,95%
Vinstmarginal 2,75% 9,86% 4,05% 2,80% 5,00% 41,89% 27,27% 20,13% 22,35% 3,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,58% 38,50% 11,85% 36,01% 27,35% 17,57% 45,19% 42,17% 39,83% 22,73%
Soliditet 54,23% 52,04% 40,57% 35,55% 33,33% 58,72% 56,76% 51,12% 50,89% 36,78%
Kassalikviditet 441,67% 278,26% 143,62% 171,53% 154,71% 143,82% 198,56% 181,76% 177,71% 140,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...