Visa allt om B & C Hårstudio i Örebro Aktiebolag
Visa allt om B & C Hårstudio i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 765 820 792 755 884 861 865 570 414 386
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 144 160 124 76 64 73 75 75 3 -28
Resultat efter finansnetto 144 161 125 78 66 73 75 76 3 -28
Årets resultat 113 125 74 69 38 54 72 53 2 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 11 22 45 70 59 80 68
Omsättningstillgångar 390 382 315 317 283 269 182 204 76 116
Tillgångar 390 382 319 328 305 314 251 263 156 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 265 190 195 162 179 184 129 76 73
Obeskattade reserver 30 30 30 0 15 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 10 9 9 9
Kortfristiga skulder 86 88 100 133 128 133 58 125 71 102
Skulder och eget kapital 390 382 319 328 305 314 251 263 156 184
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 2 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 1 1
Utdelning till aktieägare 122 104 50 58 36 54 60 17 0 0
Omsättning 765 821 792 755 884 861 865 570 414 386
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 570 414 386
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 3 2 5
Rörelseresultat, EBITDA 144 164 130 88 87 97 95 96 28 -12
Nettoomsättningförändring -6,71% 3,54% 4,90% -14,59% 2,67% -0,46% 51,75% 37,68% 7,25% -%
Du Pont-modellen 36,92% 41,88% 39,18% 23,78% 21,64% 23,25% 29,88% 28,52% 1,92% -15,22%
Vinstmarginal 18,82% 19,51% 15,78% 10,33% 7,47% 8,48% 8,67% 13,16% 0,72% -7,25%
Bruttovinstmarginal 70,98% 70,37% 68,94% 64,90% 60,86% 58,54% 58,50% 83,68% 98,55% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,74% 35,85% 27,15% 24,37% 17,53% 15,80% 14,34% 13,86% 1,21% 3,63%
Soliditet 76,51% 75,50% 66,90% 59,45% 56,74% 57,01% 73,31% 49,05% 48,72% 39,67%
Kassalikviditet 355,81% 310,23% 233,00% 190,23% 157,03% 137,59% 212,07% 99,20% 107,04% 113,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...