Visa allt om Sävsjö Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Sävsjö Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 2 566 2 047 1 941 1 790 1 815 916 1 969 1 946 2 985 1 962
Övrig omsättning - - 13 - - - 1 44 15 129
Rörelseresultat (EBIT) 425 434 432 -913 289 224 577 305 726 539
Resultat efter finansnetto 140 94 93 -1 240 -20 139 420 -37 38 75
Årets resultat 109 74 73 -1 240 -20 165 256 -111 27 190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 175 10 513 10 659 10 955 9 129 9 290 9 256 9 531 9 449 10 077
Omsättningstillgångar -209 386 328 185 555 168 828 308 404 244
Tillgångar 9 966 10 900 10 987 11 140 9 684 9 458 10 084 9 839 9 853 10 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 420 1 687 1 614 1 540 580 600 1 409 1 373 1 673 1 673
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 450 9 016 8 876 9 148 8 691 8 396 8 301 8 010 7 910 7 818
Kortfristiga skulder 96 196 498 451 413 462 289 456 271 829
Skulder och eget kapital 9 966 10 900 10 987 11 140 9 684 9 458 10 084 9 839 9 853 10 320
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 42 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 211 155 2 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 56 33 2 6 14 7 6 13 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 566 2 047 1 954 1 790 1 815 916 1 970 1 990 3 000 2 091
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 0 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 283 1 024 - - - - 1 969 1 946 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 134 94 - - - - 37 102 - -
Rörelseresultat, EBITDA 662 716 787 -539 613 382 872 597 1 110 784
Nettoomsättningförändring 25,35% 5,46% 8,44% -1,38% 98,14% -% 1,18% -34,81% -% -%
Du Pont-modellen 4,26% 3,98% 3,93% -8,20% 2,98% 2,37% 5,72% 3,13% 7,39% 5,34%
Vinstmarginal 16,56% 21,20% 22,26% -51,01% 15,92% 24,45% 29,30% 15,83% 24,39% 28,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,89% 9,28% -8,76% -14,86% 7,82% -32,10% 27,37% -7,61% 4,46% -29,82%
Soliditet 14,25% 15,48% 14,69% 13,82% 5,99% 6,34% 14,59% 13,95% 16,98% 16,21%
Kassalikviditet -254,17% 182,65% 59,24% 26,83% 118,40% 20,56% 262,63% 51,97% 123,62% 29,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...