Visa allt om Storviks Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Storviks Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 226 7 128 7 586 6 300 6 732 9 071 5 699 5 358 8 522 7 543
Övrig omsättning - - - - 6 72 87 243 65 65
Rörelseresultat (EBIT) 849 1 192 885 292 404 430 416 256 451 -207
Resultat efter finansnetto 885 1 241 938 341 442 483 456 391 465 -204
Årets resultat 202 411 634 182 241 208 237 252 250 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 344 358 406 459 214 196 132 40 96 141
Omsättningstillgångar 4 412 3 780 3 348 2 824 2 688 2 926 2 636 2 608 2 312 1 738
Tillgångar 4 755 4 138 3 754 3 282 2 902 3 122 2 768 2 647 2 408 1 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 224 2 022 1 711 1 408 1 377 1 536 1 478 1 241 1 289 1 049
Obeskattade reserver 885 914 809 690 603 496 311 192 117 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 26 62 139 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 647 1 201 1 234 1 158 859 951 979 1 214 1 002 830
Skulder och eget kapital 4 755 4 138 3 754 3 282 2 902 3 122 2 768 2 647 2 408 1 879
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 072 644 616 608 645
Varav tantiem till styrelse & VD - - 200 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 420 1 368 1 431 1 514 1 234 540 518 301 207 126
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 839 805 824 866 909 1 302 643 542 503 494
Utdelning till aktieägare 0 0 100 330 152 400 150 0 300 10
Omsättning 8 226 7 128 7 586 6 300 6 738 9 143 5 786 5 601 8 587 7 608
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 645 1 426 1 517 1 260 1 346 1 814 1 140 1 340 2 131 2 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 444 461 484 438 594 371 375 331 422
Rörelseresultat, EBITDA 886 1 240 960 368 481 516 443 267 496 -154
Nettoomsättningförändring 15,40% -6,04% 20,41% -6,42% -25,79% 59,17% 6,36% -37,13% 12,98% -%
Du Pont-modellen 18,61% 29,99% 25,01% 10,51% 15,40% 15,57% 16,69% 14,96% 19,35% -10,70%
Vinstmarginal 10,76% 17,41% 12,38% 5,48% 6,64% 5,36% 8,11% 7,39% 5,47% -2,66%
Bruttovinstmarginal 48,54% 58,42% 51,40% 56,81% 49,58% 49,99% 51,55% 41,75% 27,01% 21,08%
Rörelsekapital/omsättning 33,61% 36,18% 27,87% 26,44% 27,17% 21,77% 29,08% 26,02% 15,37% 12,04%
Soliditet 61,29% 66,09% 62,39% 58,40% 62,76% 60,91% 61,49% 52,11% 57,03% 55,83%
Kassalikviditet 219,98% 263,95% 216,94% 182,82% 235,62% 245,95% 206,95% 167,96% 171,06% 156,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...