Visa allt om Originalab Aktiebolag
Visa allt om Originalab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 533 4 315 4 331 4 510 4 796 4 807 4 454 3 956 2 786 1 394
Övrig omsättning 4 2 3 148 158 92 - - 251 270
Rörelseresultat (EBIT) 98 67 88 112 195 25 112 256 -4 -1
Resultat efter finansnetto 94 62 76 97 180 24 122 254 26 16
Årets resultat 68 44 39 8 39 -36 73 149 5 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 121 1 087 1 280 1 433 1 057 776 288 418 588 613
Omsättningstillgångar 1 428 1 374 1 260 1 363 1 677 1 251 1 559 1 344 608 402
Tillgångar 2 549 2 461 2 540 2 796 2 734 2 027 1 847 1 762 1 195 1 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 781 713 670 631 623 584 630 557 408 403
Obeskattade reserver 220 220 220 220 184 114 133 128 89 79
Avsättningar (tkr) 610 610 610 540 420 280 40 0 0 0
Långfristiga skulder 76 15 104 193 282 20 49 79 144 105
Kortfristiga skulder 862 903 935 1 211 1 226 1 028 994 998 554 428
Skulder och eget kapital 2 549 2 461 2 540 2 796 2 734 2 027 1 847 1 762 1 195 1 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 165 1 343 1 378 1 373 1 316 1 175 932 741
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 415 1 393 255 241 246 139 57 20 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 535 475 495 539 650 560 575 496 353 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 4 537 4 317 4 334 4 658 4 954 4 899 4 454 3 956 3 037 1 664
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 907 863 866 902 959 961 1 114 989 697 349
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 395 405 455 483 466 495 440 327 260
Rörelseresultat, EBITDA 235 260 311 306 443 155 326 529 225 151
Nettoomsättningförändring 5,05% -0,37% -3,97% -5,96% -0,23% 7,93% 12,59% 42,00% 99,86% -%
Du Pont-modellen 3,84% 2,80% 3,54% 4,18% 7,32% 1,28% 6,77% 14,93% 3,85% 4,33%
Vinstmarginal 2,16% 1,60% 2,08% 2,59% 4,17% 0,54% 2,81% 6,65% 1,65% 3,16%
Bruttovinstmarginal 68,94% 71,66% 71,53% 70,69% 73,46% 70,48% 71,89% 75,63% 66,30% 86,08%
Rörelsekapital/omsättning 12,49% 10,92% 7,50% 3,37% 9,40% 4,64% 12,69% 8,75% 1,94% -1,87%
Soliditet 37,37% 35,94% 33,13% 28,37% 27,75% 32,96% 39,42% 36,84% 39,50% 45,31%
Kassalikviditet 135,50% 127,46% 112,83% 94,55% 121,62% 104,28% 143,16% 122,34% 98,56% 93,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...