Visa allt om AKU-CENTER Aktiebolag
Visa allt om AKU-CENTER Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 410 1 436 1 356 1 491 1 377 1 256 1 220 1 267 1 253 1 113
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 76 7 103 112 -33 47 165 147 14
Resultat efter finansnetto 34 72 13 96 106 -37 44 160 138 3
Årets resultat 35 68 13 53 49 -8 24 85 84 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 243 243 245 248 254 251 256 254 259
Omsättningstillgångar 307 299 284 333 335 247 305 266 187 109
Tillgångar 549 541 527 577 584 502 556 522 441 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 333 264 251 199 230 338 313 250 167
Obeskattade reserver 73 84 99 99 75 51 80 69 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 47 34 90 44
Kortfristiga skulder 209 125 163 227 310 221 92 105 72 157
Skulder och eget kapital 549 541 527 577 584 502 556 522 441 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 462 408 392 368 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 660 625 612 0 578 105 121 106 112 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 319 329 316 316 274 348 237 226 187 172
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 80 100 0 22 0
Omsättning 1 410 1 436 1 356 1 491 1 377 1 256 1 220 1 267 1 253 1 113
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 705 718 678 - 689 628 610 634 627 557
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 488 472 - 430 440 396 378 359 359
Rörelseresultat, EBITDA 39 76 9 105 118 -26 52 172 152 25
Nettoomsättningförändring -1,81% 5,90% -9,05% 8,28% 9,63% 2,95% -3,71% 1,12% 12,58% -%
Du Pont-modellen 7,10% 14,42% 3,80% 17,85% 19,18% -6,57% 8,45% 31,80% 33,33% 3,80%
Vinstmarginal 2,77% 5,43% 1,47% 6,91% 8,13% -2,63% 3,85% 13,10% 11,73% 1,26%
Bruttovinstmarginal 99,50% 99,86% 100,00% 99,33% 98,84% 99,44% 98,69% 99,13% 98,88% 99,01%
Rörelsekapital/omsättning 6,95% 12,12% 8,92% 7,11% 1,82% 2,07% 17,46% 12,71% 9,18% -4,31%
Soliditet 59,19% 73,66% 64,75% 56,15% 43,54% 53,30% 71,40% 69,48% 61,42% 45,38%
Kassalikviditet 146,89% 239,20% 174,23% 146,70% 108,06% 108,14% 322,83% 242,86% 243,06% 64,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...