Visa allt om Alos Aktiebolag
Visa allt om Alos Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 58 250 53 041 55 010 59 141 62 069 69 158 64 906 72 597 81 966 75 176
Övrig omsättning 208 211 216 473 325 288 231 569 220 229
Rörelseresultat (EBIT) 328 392 1 983 3 550 2 942 3 020 2 354 4 789 6 089 6 344
Resultat efter finansnetto 192 656 2 330 3 780 2 582 3 562 2 747 4 800 5 810 6 781
Årets resultat 256 1 332 1 102 3 285 1 047 2 832 2 659 3 087 4 007 4 704
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 864 16 331 17 608 18 464 18 891 19 659 20 532 21 410 21 762 18 051
Omsättningstillgångar 18 286 15 314 16 642 18 177 16 939 17 338 18 850 19 475 19 722 24 974
Tillgångar 31 150 31 645 34 250 36 641 35 830 36 997 39 382 40 885 41 484 43 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 436 20 480 19 148 21 046 19 261 20 715 17 883 19 661 19 074 17 067
Obeskattade reserver 4 990 5 280 6 335 8 017 8 650 7 792 8 092 8 945 8 613 8 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000
Kortfristiga skulder 6 724 5 885 8 767 7 578 7 919 8 490 10 407 9 279 10 798 14 286
Skulder och eget kapital 31 150 31 645 34 250 36 641 35 830 36 997 39 382 40 885 41 484 43 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 559 1 662 1 647 1 667 1 674
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 308 5 376 4 863 5 252 5 617 4 228 3 715 4 362 4 689 4 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 821 2 779 2 610 2 642 2 754 2 681 2 514 2 881 3 217 2 879
Utdelning till aktieägare 0 1 300 0 3 000 1 500 2 500 0 3 000 2 500 2 000
Omsättning 58 458 53 252 55 226 59 614 62 394 69 446 65 137 73 166 82 186 75 405
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 11 10 12 13 14 15 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 854 4 420 5 001 5 914 5 172 5 320 4 636 4 840 5 464 4 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 677 680 679 789 698 651 564 593 638 514
Rörelseresultat, EBITDA 869 1 015 2 606 4 273 3 775 3 923 3 350 5 905 6 851 7 112
Nettoomsättningförändring 9,82% -3,58% -6,99% -4,72% -10,25% 6,55% -10,59% -11,43% 9,03% -%
Du Pont-modellen 1,33% 2,08% 6,80% 10,74% 8,26% 9,83% 7,16% 12,16% 15,09% 15,89%
Vinstmarginal 0,71% 1,24% 4,24% 6,65% 4,77% 5,26% 4,34% 6,85% 7,64% 9,09%
Bruttovinstmarginal 22,10% 23,43% 25,18% 24,59% 25,18% 23,74% 23,89% 23,72% 22,36% 24,16%
Rörelsekapital/omsättning 19,85% 17,78% 14,32% 17,92% 14,53% 12,79% 13,01% 14,04% 10,89% 14,22%
Soliditet 74,89% 77,73% 70,33% 73,56% 71,55% 71,51% 60,55% 63,84% 60,93% 54,18%
Kassalikviditet 167,79% 153,14% 122,23% 154,83% 119,65% 128,73% 114,07% 139,78% 106,03% 122,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...