Visa allt om Onexeno Aktiebolag
Visa allt om Onexeno Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 96 171 141 127 199 193 145 159 101 803
Övrig omsättning - - - - 53 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -223 -119 -190 -358 -121 -153 -339 -273 -199 -37
Resultat efter finansnetto 111 179 103 39 142 4 -241 33 120 -62
Årets resultat 111 179 103 39 142 4 -241 33 120 -62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 48 148 178 118 27 1 206 272 26
Omsättningstillgångar 112 84 22 189 547 225 148 125 36 109
Tillgångar 191 132 170 366 665 253 149 331 308 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -231 -342 -521 -325 -363 -506 -510 -269 -303 -423
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 3 103
Kortfristiga skulder 421 474 691 691 1 028 758 659 597 608 455
Skulder och eget kapital 191 132 170 366 665 253 149 331 308 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 16 52 16 11 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 44 43 43 43 24 24 25 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 26 26 45 45 51 60 45 31 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 96 171 141 127 252 193 145 159 101 803
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 48 86 71 64 100 97 73 80 51 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 49 66 71 70 67 79 62 29 241
Rörelseresultat, EBITDA -223 -119 -190 -358 -121 -145 -332 -266 -188 -22
Nettoomsättningförändring -43,86% 21,28% 11,02% -36,18% 3,11% 33,10% -8,81% 57,43% -87,42% -%
Du Pont-modellen 67,02% 148,48% 82,35% 22,13% 29,17% 18,58% -136,91% 21,75% 46,10% -27,41%
Vinstmarginal 133,33% 114,62% 99,29% 63,78% 97,49% 24,35% -140,69% 45,28% 140,59% -4,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,59% 59,75% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -321,88% -228,07% -474,47% -395,28% -241,71% -276,17% -352,41% -296,86% -566,34% -43,09%
Soliditet -120,94% -259,09% -306,47% -88,80% -54,59% -200,00% -342,28% -81,27% -98,38% -313,33%
Kassalikviditet 26,60% 17,72% 3,18% 27,35% 53,21% 29,68% 22,46% 20,94% 5,92% 23,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...