Visa allt om Lasse Mustonen Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 242 1 131 1 108 1 518 1 169 853 775 1 122 1 174 1 080
Övrig omsättning - 42 - - - 6 70 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 76 141 380 363 207 91 -22 149 70
Resultat efter finansnetto 131 79 145 382 362 209 102 -15 151 72
Årets resultat 71 39 93 279 265 153 -2 5 39 25
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 463 1 283 710 618 474 318 0 0 12 29
Omsättningstillgångar 476 494 683 581 419 427 679 808 898 742
Tillgångar 1 939 1 776 1 394 1 199 893 745 679 808 909 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 556 576 627 661 509 344 312 314 398 423
Obeskattade reserver 42 42 105 87 87 87 87 30 105 45
Avsättningar (tkr) 894 750 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 446 409 662 451 298 315 281 465 406 302
Skulder och eget kapital 1 939 1 776 1 394 1 199 893 745 679 808 909 770
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 180 90 300 214 108 115 29 254 179 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 44
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 117 88 119 67 34 34 18 75 77 158
Utdelning till aktieägare 90 90 90 127 127 100 120 0 90 64
Omsättning 1 242 1 173 1 108 1 518 1 169 859 845 1 189 1 174 1 080
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 242 1 131 1 108 1 518 1 169 853 775 1 122 1 174 1 080
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 511 419 286 152 151 44 343 346 400
Rörelseresultat, EBITDA 131 76 160 380 363 207 91 -11 166 87
Nettoomsättningförändring 9,81% 2,08% -27,01% 29,85% 37,05% 10,06% -30,93% -4,43% 8,70% -%
Du Pont-modellen 6,76% 4,45% 10,47% 31,94% 40,65% 28,05% 15,02% -1,86% 16,61% 9,35%
Vinstmarginal 10,55% 6,98% 13,18% 25,23% 31,05% 24,50% 13,16% -1,34% 12,86% 6,67%
Bruttovinstmarginal 69,00% 68,44% 71,57% 59,68% 69,72% 66,82% 57,68% 100,00% 60,05% 61,85%
Rörelsekapital/omsättning 2,42% 7,52% 1,90% 8,56% 10,35% 13,13% 51,35% 30,57% 41,91% 40,74%
Soliditet 30,36% 34,28% 50,53% 60,48% 64,18% 54,78% 55,18% 41,53% 52,10% 59,14%
Kassalikviditet 106,73% 120,78% 103,17% 128,82% 140,60% 135,56% 241,64% 173,76% 221,18% 245,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...