Visa allt om Slutplattan GINVA 99421 AB
Visa allt om Slutplattan GINVA 99421 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 391 251 563 1 329 501 87 141 82 63 73
Övrig omsättning - - 5 - 712 689 690 785 814 754
Rörelseresultat (EBIT) 74 58 374 240 211 157 116 117 99 96
Resultat efter finansnetto 73 55 374 226 201 148 107 101 91 90
Årets resultat 57 42 291 164 141 139 107 101 91 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 319 232 243 134 155
Omsättningstillgångar 493 247 770 1 448 4 230 132 181 140 268 230
Tillgångar 493 247 770 1 448 4 230 452 413 383 402 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 177 425 299 275 264 230 223 212 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 314 70 346 1 150 3 955 188 184 160 190 174
Skulder och eget kapital 493 247 770 1 448 4 230 452 413 383 402 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 393 287 408 401 418 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 33 107 31 491 82 23 23 23 25 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 7 7 150 145 155 193 193 187 197
Utdelning till aktieägare 56 55 290 165 140 130 105 100 90 90
Omsättning 391 251 568 1 329 1 213 776 831 867 877 827
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 391 126 282 665 251 44 71 41 32 37
Personalkostnader per anställd (tkr) 37 57 20 325 310 233 315 309 316 288
Rörelseresultat, EBITDA 74 58 374 240 211 157 116 117 107 102
Nettoomsättningförändring 55,78% -55,42% -57,64% 165,27% 475,86% -38,30% 71,95% 30,16% -13,70% -%
Du Pont-modellen 15,01% 23,48% 48,96% 16,71% 4,99% 34,73% 28,09% 30,55% 24,63% 25,19%
Vinstmarginal 18,93% 23,11% 66,96% 18,21% 42,12% 180,46% 82,27% 142,68% 157,14% 132,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,78% 70,52% 75,31% 22,42% 54,89% -64,37% -2,13% -24,39% 123,81% 76,71%
Soliditet 36,31% 71,66% 55,19% 20,65% 6,50% 58,41% 55,69% 58,22% 52,74% 54,81%
Kassalikviditet 157,01% 352,86% 222,54% 125,91% 106,95% 70,21% 98,37% 87,50% 141,05% 132,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...