Visa allt om Täljö Gamla Herrgård Aktiebolag
Visa allt om Täljö Gamla Herrgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -6 -6 -5 -6 -6 -8 -4 -5
Resultat efter finansnetto 594 794 994 994 -5 1 194 -6 493 1 596 -5
Årets resultat 606 794 1 055 994 -5 1 194 -6 493 1 596 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 4 129 5 629 5 629 5 629
Omsättningstillgångar 1 776 1 169 1 266 641 154 666 153 153 160 97
Tillgångar 5 905 5 298 5 395 4 770 4 283 4 795 4 282 5 782 5 789 5 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 895 5 290 5 386 4 761 4 246 4 786 4 267 5 773 5 780 4 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 9 9 37 9 15 9 9 1 543
Skulder och eget kapital 5 905 5 298 5 395 4 770 4 283 4 795 4 282 5 782 5 789 5 726
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 0 890 430 479 535 675 1 500 500 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 -6 -6 -5 -6 -6 -8 -4 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,83% 99,85% 99,83% 99,81% 99,14% 99,81% 99,65% 99,84% 99,84% 73,07%
Kassalikviditet 19 733,33% 12 988,89% 14 066,67% 7 122,22% 416,22% 7 400,00% 1 020,00% 1 700,00% 1 777,78% 6,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...