Visa allt om UP3 Corporate Advisors AB
Visa allt om UP3 Corporate Advisors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 0 597 3 215 1 908 1 824 1 336
Övrig omsättning - - - - - - 26 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -18 -11 -18 -29 -48 431 1 971 210 85 1
Resultat efter finansnetto -131 296 -5 30 -178 442 1 395 196 72 -11
Årets resultat -131 296 -5 30 -178 442 1 395 204 72 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 5 582 585 593
Omsättningstillgångar 799 1 090 1 363 1 379 1 406 1 583 2 167 350 336 394
Tillgångar 799 1 090 1 363 1 379 1 406 1 586 2 171 932 921 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 789 1 079 934 1 139 1 384 1 561 1 870 675 571 600
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 430 241 23 24 303 258 351 389
Skulder och eget kapital 799 1 090 1 363 1 379 1 406 1 586 2 171 932 921 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 564 401 530 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 103 454 230 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 13 261 444 516 401
Utdelning till aktieägare 162 160 150 200 275 0 750 200 100 100
Omsättning 0 0 0 1 0 597 3 241 1 908 1 824 1 339
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 608 954 912 668
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 470 657 646 431
Rörelseresultat, EBITDA -18 -11 -18 -29 -46 433 1 973 213 104 18
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -81,43% 68,50% 4,61% 36,53% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 9,72% -% 27,87% 90,79% 22,64% 9,23% 0,10%
Vinstmarginal -% -% -% 13 400,00% -% 74,04% 61,31% 11,06% 4,66% 0,07%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 113 800,00% -% 261,14% 57,98% 4,82% -0,82% 0,37%
Soliditet 98,75% 98,99% 68,53% 82,60% 98,44% 98,42% 86,14% 72,42% 62,00% 60,73%
Kassalikviditet 7 990,00% 10 900,00% 316,98% 572,20% 6 113,04% 6 595,83% 715,18% 135,66% 95,73% 101,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...