Visa allt om BEP Teknik AB
Visa allt om BEP Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 040 2 317 1 695 1 009 938 639 590 1 909 1 592 852
Övrig omsättning 65 206 - 33 - - 1 29 - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 1 440 537 33 -76 -312 -381 801 709 99
Resultat efter finansnetto 110 1 418 522 1 198 -18 30 771 690 64
Årets resultat 42 805 289 2 83 -26 9 535 508 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 120 130 190 200 482 1 046 296 301 303
Omsättningstillgångar 1 158 1 978 1 034 1 040 1 097 528 295 1 234 1 370 342
Tillgångar 1 274 2 097 1 164 1 230 1 297 1 010 1 340 1 530 1 671 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 1 067 562 524 522 439 465 705 703 295
Obeskattade reserver 591 550 181 40 64 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0
Kortfristiga skulder 73 480 420 666 711 571 875 824 833 349
Skulder och eget kapital 1 274 2 097 1 164 1 230 1 297 1 010 1 340 1 530 1 671 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 300 300 307 261 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 102 128 320 300 302 1 0 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 84 151 145 150 154 151 154 127 110
Utdelning till aktieägare 0 300 300 250 0 0 0 250 225 0
Omsättning 1 105 2 523 1 695 1 042 938 639 591 1 938 1 592 852
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 040 2 317 1 695 1 009 938 639 590 1 909 1 592 852
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 248 504 10 486 483 476 503 431 374
Rörelseresultat, EBITDA 115 1 450 547 33 -64 -305 -377 805 720 115
Nettoomsättningförändring -55,11% 36,70% 67,99% 7,57% 46,79% 8,31% -69,09% 19,91% 86,85% -%
Du Pont-modellen 8,71% 68,67% 46,22% 2,93% 18,04% 1,49% 4,03% 53,07% 43,03% 16,90%
Vinstmarginal 10,67% 62,15% 31,74% 3,57% 24,95% 2,35% 9,15% 42,54% 45,16% 12,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 47,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 104,33% 64,65% 36,22% 37,07% 41,15% -6,73% -98,31% 21,48% 33,73% -0,82%
Soliditet 83,99% 71,34% 60,41% 45,00% 43,88% 43,47% 34,70% 46,08% 42,07% 45,74%
Kassalikviditet 1 586,30% 412,08% 246,19% 156,16% 154,29% 92,47% 33,71% 149,76% 164,47% 97,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...