Visa allt om TS Entreprenad Ann och Sven Quist AB
Visa allt om TS Entreprenad Ann och Sven Quist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 149 123 85 487 417 640 451 292 373 310
Övrig omsättning 100 - - - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 -141 -291 23 -67 82 145 -39 38 -108
Resultat efter finansnetto 23 -53 -291 23 -66 83 144 -31 42 -108
Årets resultat 23 -53 -279 8 0 14 144 -31 42 -108
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 50 119 188 258 287 16 36 51 33
Omsättningstillgångar 608 616 615 829 757 881 1 008 833 868 829
Tillgångar 886 666 734 1 017 1 015 1 167 1 024 869 919 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 466 520 798 790 790 776 832 864 822
Obeskattade reserver 0 0 0 12 0 66 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 397 200 214 207 225 311 248 37 56 41
Skulder och eget kapital 886 666 734 1 017 1 015 1 167 1 024 869 919 862
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 30 - - - 0 30 26 28 30 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 32 37 94 53 91 44 40 50 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 35 44 63 47 68 46 45 48 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 249 123 85 487 417 640 451 300 373 310
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 149 123 85 244 209 320 226 146 187 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 67 72 81 79 53 95 59 62 65 72
Rörelseresultat, EBITDA 79 -72 -222 92 10 110 165 -24 60 -94
Nettoomsättningförändring 21,14% 44,71% -82,55% 16,79% -34,84% 41,91% 54,45% -21,72% 20,32% -%
Du Pont-modellen 2,60% -7,96% -39,65% 2,26% -6,50% 7,11% 14,26% -3,22% 4,90% -12,06%
Vinstmarginal 15,44% -43,09% -342,35% 4,72% -15,83% 12,97% 32,37% -9,59% 12,06% -33,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 141,61% 338,21% 471,76% 127,72% 127,58% 89,06% 168,51% 272,60% 217,69% 254,19%
Soliditet 55,19% 69,97% 70,84% 79,34% 77,83% 71,86% 75,78% 95,74% 94,02% 95,36%
Kassalikviditet 150,63% 302,00% 283,64% 395,65% 328,44% 279,74% 401,21% 2 216,22% 1 550,00% 2 021,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...