Visa allt om A I Executive Search SM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 066 8 242 11 540 10 691 12 536 1 1 81 38 523
Övrig omsättning 8 3 3 2 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 107 2 988 5 485 4 049 6 971 -30 -37 38 -202 -202
Resultat efter finansnetto 4 151 3 389 7 759 4 234 7 265 -652 64 320 -65 510
Årets resultat 3 379 3 248 7 773 2 246 4 029 -674 -6 160 -76 477
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 765 9 274 1 922 370 397 100 100 123 260 327
Omsättningstillgångar 40 360 36 190 42 447 39 976 36 670 7 987 8 617 8 512 7 947 8 136
Tillgångar 49 125 45 464 44 368 40 346 37 066 8 087 8 717 8 634 8 207 8 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 276 38 053 35 480 28 007 26 041 5 557 6 630 6 637 7 077 7 153
Obeskattade reserver 5 390 5 469 6 292 8 573 7 566 557 641 642 557 822
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 459 1 942 2 596 3 766 3 459 1 974 1 446 1 356 573 488
Skulder och eget kapital 49 125 45 464 44 368 40 346 37 066 8 087 8 717 8 634 8 207 8 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 185 46 0 0 0 0 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 332 951 1 262 1 051 1 078 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 644 663 653 618 0 0 2 27 160
Utdelning till aktieägare 400 156 675 300 280 240 0 600 600 0
Omsättning 6 074 8 245 11 543 10 693 12 542 1 1 81 38 523
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 033 4 121 5 770 5 346 6 268 - - - - 523
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 814 1 022 996 945 - - - - 430
Rörelseresultat, EBITDA 2 276 3 129 5 619 4 065 6 994 -30 -14 55 -135 -105
Nettoomsättningförändring -26,40% -28,58% 7,94% -14,72% 1 253 500,00% 0,00% -98,77% 113,16% -92,73% -%
Du Pont-modellen 8,47% 7,81% 17,54% 11,17% 19,67% 3,73% 2,95% 3,91% -0,21% 6,23%
Vinstmarginal 68,61% 43,06% 67,43% 42,16% 58,15% 30 200,00% 25 700,00% 417,28% -44,74% 100,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 624,81% 415,53% 345,33% 338,70% 264,93% 601 300,00% 717 100,00% 8 834,57% 19 405,26% 1 462,33%
Soliditet 92,58% 93,08% 91,03% 85,08% 85,30% 73,79% 81,48% 82,22% 91,12% 91,51%
Kassalikviditet 1 641,32% 1 863,54% 1 635,09% 1 061,50% 1 060,13% 404,61% 595,92% 627,73% 1 386,91% 1 667,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...