Visa allt om Nordudd i Umeå Aktiebolag
Visa allt om Nordudd i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 69 0 0 0 0 5
Övrig omsättning - - - - - - - - 31 -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -24 -14 -32 45 -21 -13 -13 14 -16
Resultat efter finansnetto -23 -23 -13 -29 45 -21 -12 -13 14 -16
Årets resultat -23 -23 -13 -29 45 -21 -12 -13 14 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Omsättningstillgångar 101 125 151 163 210 151 192 207 220 102
Tillgångar 101 125 151 163 210 151 192 207 220 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 121 145 156 186 141 186 198 211 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 6 3 23 11 7 9 10 8
Skulder och eget kapital 101 125 151 163 210 151 192 207 220 204
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 69 0 0 0 31 5
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -24 -14 -32 45 -21 -13 -13 16 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 21,90% -% -% -% -% -7,84%
Vinstmarginal -% -% -% -% 66,67% -% -% -% -% -320,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 271,01% -% -% -% -% 1 880,00%
Soliditet 97,03% 96,80% 96,03% 95,71% 88,57% 93,38% 96,88% 95,65% 95,91% 96,08%
Kassalikviditet 3 366,67% 4 166,67% 2 516,67% 5 433,33% 913,04% 1 372,73% 2 742,86% 2 300,00% 2 200,00% 1 275,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...