Visa allt om Lars Hedsäter AB
Visa allt om Lars Hedsäter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 1 740 1 891 2 507 1 630 934 1 265 828 712 824
Övrig omsättning - - - - - - - - 33 37
Rörelseresultat (EBIT) -39 975 915 1 198 491 29 518 164 135 13
Resultat efter finansnetto -39 984 938 1 211 491 29 518 165 135 13
Årets resultat 65 764 547 653 273 20 287 118 94 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 613 0 0 11 18 23 33 27 24 38
Omsättningstillgångar 570 2 477 2 709 2 124 1 275 960 974 584 609 503
Tillgångar 2 183 2 477 2 709 2 134 1 294 983 1 006 612 633 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 353 1 445 1 521 1 124 598 452 582 414 377 303
Obeskattade reserver 667 794 794 559 247 127 127 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 238 394 451 449 404 297 197 257 237
Skulder och eget kapital 2 183 2 477 2 709 2 134 1 294 983 1 006 612 633 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 185 117 96 56 65 18
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 478 476 527 240 210 144 98 80 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 52 58 193 168 135 106 89 143 252
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 127 127 150 120 80 21
Omsättning 8 1 740 1 891 2 507 1 630 934 1 265 828 745 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 870 946 1 254 815 467 633 414 356 412
Personalkostnader per anställd (tkr) - 266 272 407 300 258 188 139 157 264
Rörelseresultat, EBITDA -39 975 918 1 206 496 38 526 172 145 34
Nettoomsättningförändring -99,54% -7,99% -24,57% 53,80% 74,52% -26,17% 52,78% 16,29% -13,59% -%
Du Pont-modellen -1,79% 39,81% 34,66% 56,75% 37,94% 2,95% 51,49% 26,96% 21,33% 2,40%
Vinstmarginal -487,50% 56,67% 49,66% 48,30% 30,12% 3,10% 40,95% 19,93% 18,96% 1,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 087,50% 128,68% 122,42% 66,73% 50,67% 59,53% 53,52% 46,74% 49,44% 32,28%
Soliditet 85,81% 83,34% 79,01% 71,98% 60,28% 55,50% 67,16% 67,65% 59,56% 56,01%
Kassalikviditet 349,69% 1 040,76% 687,56% 470,95% 283,96% 237,62% 327,95% 296,45% 236,96% 212,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...