Visa allt om Signfactory AB
Visa allt om Signfactory AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 155 49 19 77 0 271 573 1 028 735 307
Övrig omsättning - - 13 12 15 29 53 14 31 34
Rörelseresultat (EBIT) 25 43 -55 -92 -73 -132 -273 -28 60 -211
Resultat efter finansnetto 25 43 -55 -103 -87 -145 -286 -37 53 -220
Årets resultat 25 43 -55 -103 -87 -145 -286 -37 53 -220
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 0 0 2 11 23 46 77 113 96
Omsättningstillgångar 524 354 22 107 242 268 429 710 605 615
Tillgångar 548 354 22 109 253 291 475 787 719 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 343 -99 -44 60 147 292 578 615 -179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 0 115 142 182 121 157 6 6 724
Kortfristiga skulder 210 11 6 11 12 23 26 203 98 166
Skulder och eget kapital 548 354 22 109 253 291 475 787 719 712
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 82 129 30 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 0 - - - 0 0 76 32 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 0 - - - 0 41 93 30 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 155 49 32 89 15 300 626 1 042 766 341
Nyckeltal
Antal anställda 5 0 - - - 0 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 231 - - - - - 573 514 735 307
Personalkostnader per anställd (tkr) 109 - - - - - 144 165 100 63
Rörelseresultat, EBITDA 31 43 -53 -84 -61 -117 -254 9 95 -176
Nettoomsättningförändring 2 257,14% 157,89% -75,32% -% -100,00% -52,71% -44,26% 39,86% 139,41% -%
Du Pont-modellen 4,56% 12,15% -250,00% -84,40% -% -45,36% -57,47% -3,56% 8,34% -29,63%
Vinstmarginal 2,16% 87,76% -289,47% -119,48% -% -48,71% -47,64% -2,72% 8,16% -68,73%
Bruttovinstmarginal 94,63% 100,00% 100,00% 90,91% -% 48,71% 38,57% 51,17% 51,70% 3,91%
Rörelsekapital/omsättning 27,19% 700,00% 84,21% 124,68% -% 90,41% 70,33% 49,32% 68,98% 146,25%
Soliditet 59,49% 96,89% -450,00% -40,37% 23,72% 50,52% 61,47% 73,44% 85,54% -25,14%
Kassalikviditet 219,05% 3 218,18% 83,33% 127,27% 0,00% 21,74% 73,08% 37,93% 125,51% 10,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...