Visa allt om Mission Hall Studio AB
Visa allt om Mission Hall Studio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 36 55 4 0 6 24 55 46 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -12 33 -113 -70 -60 -47 -26 -39 151
Resultat efter finansnetto -13 -12 32 -115 -70 -60 -47 -30 -41 141
Årets resultat -13 -12 32 -115 -70 -60 -47 -30 -41 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 138 141 144 365 391 418 446 473 504
Omsättningstillgångar 48 58 159 109 25 23 40 59 99 126
Tillgångar 182 196 300 253 390 413 458 504 572 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -180 -166 -155 -187 -72 -2 58 105 135 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 359 359 413 413 438 390 390 390 390 0
Kortfristiga skulder 3 4 41 27 24 25 10 9 47 454
Skulder och eget kapital 182 196 300 253 390 413 458 504 572 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 36 55 4 0 6 24 55 46 239
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -9 36 -110 -44 -33 -20 1 -8 181
Nettoomsättningförändring -100,00% -34,55% 1 275,00% -% -100,00% -75,00% -56,36% 19,57% -80,75% -%
Du Pont-modellen -% -6,12% 11,00% -44,66% -% -14,53% -10,26% -5,16% -6,82% 23,97%
Vinstmarginal -% -33,33% 60,00% -2 825,00% -% -1 000,00% -195,83% -47,27% -84,78% 63,18%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 150,00% 214,55% 2 050,00% -% -33,33% 125,00% 90,91% 113,04% -137,24%
Soliditet -98,90% -84,69% -51,67% -73,91% -18,46% -0,48% 12,66% 20,83% 23,60% 27,78%
Kassalikviditet 1 600,00% 1 450,00% 387,80% 403,70% 104,17% 92,00% 400,00% 655,56% 210,64% 27,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...