Visa allt om Magnus Carlsson Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 416 1 652 0 6 211 250 244 694 753 787
Övrig omsättning 20 - - - 100 - - - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 723 402 -132 -198 98 -44 -13 160 189 244
Resultat efter finansnetto 647 351 -131 -184 116 -16 -2 182 191 258
Årets resultat 138 263 -131 -5 118 11 13 100 113 144
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 116 4 617 0 0 0 61 123 184 245 157
Omsättningstillgångar 855 824 421 652 897 1 170 1 145 1 222 1 064 1 074
Tillgångar 4 971 5 440 421 652 897 1 232 1 268 1 406 1 309 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 359 96 287 422 431 540 527 518 494
Obeskattade reserver 1 738 1 268 0 0 180 229 265 288 252 221
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 132 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 604 1 713 325 365 294 572 463 590 539 515
Skulder och eget kapital 4 971 5 440 421 652 897 1 232 1 268 1 406 1 309 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 123 89 69 250 276 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 448 150 96 159 0 36 33 36 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 143 48 10 16 18 25 15 109 131 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 130 127 120 120 91 89
Omsättning 3 436 1 652 0 6 311 250 244 694 763 787
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 139 826 - 3 211 125 122 694 753 787
Personalkostnader per anställd (tkr) 213 100 54 92 148 80 63 403 438 362
Rörelseresultat, EBITDA 1 367 613 -132 -198 98 17 48 221 250 301
Nettoomsättningförändring 106,78% -% -100,00% -97,16% -15,60% 2,46% -64,84% -7,84% -4,32% -%
Du Pont-modellen 14,64% 7,43% -% -28,07% 12,93% -1,30% -0,16% 13,80% 15,81% 20,98%
Vinstmarginal 21,31% 24,46% -% -3 050,00% 54,98% -6,40% -0,82% 27,95% 27,49% 32,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 55,39% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,93% -53,81% -% 4 783,33% 285,78% 239,20% 279,51% 91,07% 69,72% 71,03%
Soliditet 37,27% 24,78% 22,80% 44,02% 61,84% 48,68% 57,99% 52,23% 53,43% 53,10%
Kassalikviditet 53,30% 48,10% 129,54% 178,63% 305,10% 203,50% 247,30% 207,12% 197,40% 208,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...