Visa allt om Joka Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 743 859 731 1 433 1 108 1 080 914 985 959 1 256
Övrig omsättning 2 813 1 3 1 1 1 1 62 30 57
Rörelseresultat (EBIT) 2 665 30 -23 76 44 129 42 48 -62 131
Resultat efter finansnetto 2 651 8 -46 49 20 111 22 23 -91 104
Årets resultat 1 983 8 -46 36 14 94 22 23 -91 94
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 315 361 406 451 360 320 337 353 373
Omsättningstillgångar 2 967 406 339 566 260 184 170 200 193 288
Tillgångar 2 967 721 700 972 711 544 490 536 545 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 212 228 220 265 229 215 121 100 76 168
Obeskattade reserver 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 394 408 408 364 35 68 71 163 97
Kortfristiga skulder 635 99 71 298 118 295 301 366 306 397
Skulder och eget kapital 2 967 721 700 972 711 544 490 536 545 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 191 144 79 84 193 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 174 148 148 355 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 45 44 44 88 61 97 75 114 74 108
Utdelning till aktieägare 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 556 860 734 1 434 1 109 1 081 915 1 047 989 1 313
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 372 430 366 717 554 540 457 493 480 628
Personalkostnader per anställd (tkr) 109 97 98 223 126 123 84 103 136 161
Rörelseresultat, EBITDA 2 692 75 22 121 89 147 58 64 -42 151
Nettoomsättningförändring -13,50% 17,51% -48,99% 29,33% 2,59% 18,16% -7,21% 2,71% -23,65% -%
Du Pont-modellen 89,82% 4,16% -3,14% 7,82% 6,19% 23,71% 8,57% 8,96% -11,38% 19,97%
Vinstmarginal 358,68% 3,49% -3,01% 5,30% 3,97% 11,94% 4,60% 4,87% -6,47% 10,51%
Bruttovinstmarginal 44,82% 48,43% 52,39% 52,27% 49,82% 49,17% 41,90% 44,47% 44,63% 52,55%
Rörelsekapital/omsättning 313,86% 35,74% 36,66% 18,70% 12,82% -10,28% -14,33% -16,85% -11,78% -8,68%
Soliditet 77,71% 31,62% 31,43% 27,26% 32,21% 39,52% 24,69% 18,66% 13,94% 25,42%
Kassalikviditet 463,31% 352,53% 442,25% 173,15% 183,05% 45,42% 36,21% 39,62% 41,83% 53,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...