Visa allt om Crown Shipping Aktiebolag
Visa allt om Crown Shipping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -6 0 -4 -5 -10 -36 -6 -68 -84
Resultat efter finansnetto 0 -6 0 -4 -5 -11 -37 -8 -69 -84
Årets resultat 0 -6 0 -4 -5 -11 -37 -8 -69 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 254 254 254 254 254 254 281 281 251
Omsättningstillgångar 73 73 73 78 73 73 75 74 74 80
Tillgångar 326 326 326 331 326 326 329 355 355 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 53 52 52 51 51 51 56 56 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 270 266 267 272 268 268 270 289 291 268
Kortfristiga skulder 4 8 8 8 8 8 8 10 8 8
Skulder och eget kapital 326 326 326 331 326 326 329 355 355 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -6 0 -4 -5 -10 -9 -6 -18 -42
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 16,26% 16,26% 15,95% 15,71% 15,64% 15,64% 15,50% 15,77% 15,77% 16,92%
Kassalikviditet 1 825,00% 912,50% 912,50% 975,00% 912,50% 912,50% 937,50% 740,00% 925,00% 1 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...