Visa allt om Åkessons Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Åkessons Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -7 -6 -7 -9 -9 -14 -20 -8 -10
Resultat efter finansnetto 310 58 47 42 202 13 -4 276 45 68
Årets resultat 246 66 27 23 111 9 9 149 33 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
Omsättningstillgångar 1 187 1 015 1 054 1 059 1 070 966 1 023 1 052 910 962
Tillgångar 1 187 1 015 1 054 1 059 1 070 966 1 023 1 152 1 010 1 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 050 904 868 891 918 887 918 1 042 985 1 041
Obeskattade reserver 103 103 130 117 107 56 56 69 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 15 40 22 19 15
Kortfristiga skulder 34 8 56 50 45 8 9 19 6 6
Skulder och eget kapital 1 187 1 015 1 054 1 059 1 070 966 1 023 1 152 1 010 1 062
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 100 30 50 50 80 40 120 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -7 -6 -7 -9 -9 -14 -20 -8 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,23% 96,98% 91,97% 92,28% 93,16% 96,09% 93,77% 94,76% 97,52% 98,02%
Kassalikviditet 3 491,18% 12 687,50% 1 882,14% 2 118,00% 2 377,78% 12 075,00% 11 366,67% 5 536,84% 15 166,67% 16 033,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...