Visa allt om Malmfältens Måleri Aktiebolag
Visa allt om Malmfältens Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 6 942 13 483 15 275 12 529 10 479 7 892 9 224 9 470 10 445 7 410
Övrig omsättning 87 10 17 8 7 3 47 - 65 1
Rörelseresultat (EBIT) 478 -414 2 429 855 857 -1 035 -588 289 786 431
Resultat efter finansnetto 418 -495 2 358 741 684 -1 163 -674 206 705 315
Årets resultat 418 -495 1 813 741 684 -1 163 -674 206 705 315
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 336 1 583 1 614 1 635 1 743 1 853 1 931 2 006 1 900
Omsättningstillgångar 2 333 2 150 4 021 2 611 2 349 1 977 1 865 1 925 2 186 1 672
Tillgångar 2 564 2 486 5 604 4 225 3 984 3 720 3 719 3 856 4 191 3 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 618 200 3 001 1 548 808 124 1 557 2 331 2 125 1 420
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 250 535 840 1 088 336 147 276 451
Kortfristiga skulder 1 946 2 286 2 353 2 142 2 336 2 508 1 826 1 378 1 790 1 702
Skulder och eget kapital 2 564 2 486 5 604 4 225 3 984 3 720 3 719 3 856 4 191 3 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 170 240 188 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 147 4 484 4 037 3 362 3 187 3 217 3 472 3 113 3 360 2 570
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 756 1 471 1 334 1 259 1 111 1 119 1 335 1 161 1 292 1 013
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 7 029 13 493 15 292 12 537 10 486 7 895 9 271 9 470 10 510 7 411
Nyckeltal
Antal anställda 8 14 13 11 11 11 13 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 868 963 1 175 1 139 953 717 710 789 870 674
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 436 401 422 388 397 385 372 394 341
Rörelseresultat, EBITDA 539 -314 2 500 934 965 -924 -474 409 893 510
Nettoomsättningförändring -48,51% -11,73% 21,92% 19,56% 32,78% -14,44% -2,60% -9,33% 40,96% -%
Du Pont-modellen 18,68% -16,53% 43,36% 20,24% 21,56% -27,80% -15,70% 7,55% 18,80% 12,09%
Vinstmarginal 6,90% -3,05% 15,91% 6,82% 8,20% -13,10% -6,33% 3,07% 7,54% 5,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 53,66% 57,83% 53,54% 59,22% 55,27% 58,46% 62,23% 62,72% 66,69%
Rörelsekapital/omsättning 5,57% -1,01% 10,92% 3,74% 0,12% -6,73% 0,42% 5,78% 3,79% -0,40%
Soliditet 24,10% 8,05% 53,55% 36,64% 20,28% 3,33% 41,87% 60,45% 50,70% 39,74%
Kassalikviditet 119,63% 94,05% 120,19% 65,59% 51,93% 43,46% 68,46% 76,85% 65,59% 60,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...