Visa allt om K.G. Johanssons Skogs Aktiebolag
Visa allt om K.G. Johanssons Skogs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 520 4 126 5 032 4 780 4 246 4 882 4 204 3 337 4 586 4 209
Övrig omsättning 47 - 75 186 81 105 700 - 85 465
Rörelseresultat (EBIT) -393 -255 172 443 -438 293 839 -33 689 838
Resultat efter finansnetto -458 -348 54 297 -598 172 760 -163 539 704
Årets resultat 1 -4 41 1 2 4 7 1 21 91
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 227 2 953 4 078 4 653 5 734 6 059 7 022 2 996 3 724 4 207
Omsättningstillgångar 1 049 1 014 1 608 1 932 1 100 1 285 1 575 1 137 1 242 838
Tillgångar 3 276 3 968 5 686 6 584 6 834 7 344 8 598 4 133 4 966 5 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 247 251 210 210 208 204 197 296 275
Obeskattade reserver 855 1 315 1 660 1 660 1 365 1 965 1 800 1 049 1 474 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 935 1 454 1 931 2 616 3 554 3 440 4 837 1 148 1 529 2 245
Kortfristiga skulder 1 238 951 1 843 2 099 1 705 1 731 1 757 1 739 1 666 1 558
Skulder och eget kapital 3 276 3 968 5 686 6 584 6 834 7 344 8 598 4 133 4 966 5 045
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 400 382 290 0 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 281 862 1 206 1 069 1 067 804 667 430 1 217 1 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 296 408 352 337 370 357 285 432 373
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 1 567 4 126 5 107 4 966 4 327 4 987 4 904 3 337 4 671 4 674
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 520 1 375 1 677 1 593 1 415 1 221 1 051 1 112 1 147 1 052
Personalkostnader per anställd (tkr) 437 400 566 488 480 408 354 339 413 393
Rörelseresultat, EBITDA 333 870 1 270 1 546 747 1 314 1 663 777 1 296 1 436
Nettoomsättningförändring -63,16% -18,00% 5,27% 12,58% -13,03% 16,13% 25,98% -27,24% 8,96% -%
Du Pont-modellen -11,97% -6,35% 3,02% 6,74% -6,37% 4,02% 9,76% -0,80% 13,89% 16,61%
Vinstmarginal -25,79% -6,11% 3,42% 9,29% -10,24% 6,04% 19,96% -0,99% 15,05% 19,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,43% 1,53% -4,67% -3,49% -14,25% -9,14% -4,33% -18,04% -9,25% -17,11%
Soliditet 27,93% 32,07% 27,19% 21,77% 17,79% 22,55% 17,80% 23,04% 27,33% 19,24%
Kassalikviditet 84,73% 106,62% 87,25% 92,04% 64,52% 74,23% 89,64% 65,38% 74,55% 53,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...