Visa allt om Cityträningen i Uppsala AB
Visa allt om Cityträningen i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 673 7 743 10 840 9 674 10 293 10 229 10 055 9 258 9 842 9 905
Övrig omsättning 54 227 20 808 - - 187 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 266 -1 757 1 083 -351 424 -25 933 182 1 542 1 878
Resultat efter finansnetto 254 -1 765 1 086 -341 441 -1 934 233 1 567 1 888
Årets resultat 338 -1 765 -20 -27 658 369 502 113 1 007 1 253
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 187 2 885 1 932 1 658 1 579 1 738 1 913 2 043 2 828 2 304
Omsättningstillgångar 799 1 776 2 085 2 446 2 928 3 394 3 348 2 470 2 641 2 607
Tillgångar 1 987 4 661 4 017 4 105 4 506 5 132 5 261 4 512 5 469 4 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 -889 877 1 297 1 948 1 666 1 796 1 294 2 082 1 575
Obeskattade reserver 0 84 84 414 724 1 190 1 706 1 466 1 401 1 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 310 430 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 824 5 155 2 626 2 394 1 833 2 277 1 758 1 752 1 986 2 088
Skulder och eget kapital 1 987 4 661 4 017 4 105 4 506 5 132 5 261 4 512 5 469 4 911
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 309 297 270 420 242 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 998 2 485 2 314 2 682 2 290 2 704 2 324 1 913 2 151 2 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 338 679 713 731 860 954 758 714 780 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 625 375 500 0 900 0
Omsättning 3 727 7 970 10 860 10 482 10 293 10 229 10 242 9 258 9 842 9 905
Nyckeltal
Antal anställda 4 9 9 6 6 9 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 918 860 1 204 1 612 1 716 1 137 1 436 1 323 1 406 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 380 366 611 613 467 500 460 481 486
Rörelseresultat, EBITDA 405 -1 367 1 298 -129 656 215 1 179 590 1 962 2 375
Nettoomsättningförändring -52,56% -28,57% 12,05% -6,01% 0,63% 1,73% 8,61% -5,93% -0,64% -%
Du Pont-modellen 13,39% -37,40% 27,28% -8,28% 9,83% 0,00% 17,77% 5,34% 28,67% 38,44%
Vinstmarginal 7,24% -22,51% 10,11% -3,51% 4,30% 0,00% 9,30% 2,60% 15,93% 19,06%
Bruttovinstmarginal 91,94% 92,72% 94,82% 88,47% 96,42% 96,46% 95,97% 95,45% 97,06% 95,63%
Rörelsekapital/omsättning -27,91% -43,64% -4,99% 0,54% 10,64% 10,92% 15,81% 7,76% 6,66% 5,24%
Soliditet 8,20% -17,67% 23,46% 39,03% 55,07% 49,55% 58,04% 52,07% 56,51% 50,37%
Kassalikviditet 43,80% 34,10% 73,53% 96,87% 152,65% 145,23% 185,04% 135,27% 125,08% 120,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...