Visa allt om Ötofta Teknik & System AB
Visa allt om Ötofta Teknik & System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 82 2 650 4 183 5 630 5 615 5 453 6 575 6 765 7 926
Övrig omsättning - 52 - 256 6 2 8 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -95 -956 86 -161 18 -791 1 931 2 152 412
Resultat efter finansnetto 1 611 1 957 1 975 46 -210 -45 -826 1 883 2 066 233
Årets resultat 1 611 1 957 1 975 46 -210 -45 -537 1 211 2 066 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 482 482 506 95 170 140 199 224 111 144
Omsättningstillgångar 1 968 2 058 2 239 2 875 1 625 4 852 2 852 3 979 7 212 5 303
Tillgångar 2 450 2 540 2 745 2 970 1 795 4 993 3 052 4 203 7 323 5 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 037 2 426 2 469 494 448 658 703 1 240 29 -2 037
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 133 409 431 431 682 313 619 1 038
Kortfristiga skulder 413 70 143 2 067 916 3 903 1 667 2 361 6 674 6 446
Skulder och eget kapital 2 450 2 540 2 745 2 970 1 795 4 993 3 052 4 203 7 323 5 448
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 508 648 457 414 494 522 410 496
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 039 1 284 2 809 2 427 2 548 1 496 1 759 3 117
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 458 528 949 1 128 1 235 843 871 1 611
Utdelning till aktieägare 1 600 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 134 2 650 4 439 5 636 5 617 5 461 6 597 6 765 7 926
Nyckeltal
Antal anställda - 0 4 4 7 7 7 5 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 663 1 046 804 802 779 1 315 1 353 991
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 492 604 639 609 650 598 642 655
Rörelseresultat, EBITDA -44 -95 -890 165 -80 77 -684 2 020 2 205 485
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,91% -36,65% -25,70% 0,27% 2,97% -17,06% -2,81% -14,65% -%
Du Pont-modellen -% 77,87% 72,68% 2,93% -8,36% 0,36% -25,92% 45,97% 29,39% 7,56%
Vinstmarginal -% 2 412,20% 75,28% 2,08% -2,66% 0,32% -14,51% 29,38% 31,81% 5,20%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 73,21% 81,31% 99,59% 98,27% 98,37% 96,26% 95,39% 93,81%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 424,39% 79,09% 19,32% 12,59% 16,90% 21,73% 24,61% 7,95% -14,42%
Soliditet 83,14% 95,51% 89,95% 16,63% 24,96% 13,18% 23,03% 34,45% 0,40% -37,39%
Kassalikviditet 476,51% 2 940,00% 1 565,73% 139,09% 177,40% 124,31% 171,09% 168,53% 108,06% 82,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...