Visa allt om Återvinningsvaruhuset i Skåne AB
Visa allt om Återvinningsvaruhuset i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 106 3 863 4 099 4 224 4 282 4 277 4 305 4 149 3 949 3 759
Övrig omsättning 17 62 13 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -206 -801 -346 -30 -63 197 406 54 -57 -2
Resultat efter finansnetto -258 -845 -383 -75 -86 171 372 48 -56 -4
Årets resultat -258 -845 -383 -75 -86 112 282 42 -56 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 0 0 6 13 26 47 46 62 140
Omsättningstillgångar 1 059 1 536 2 072 2 520 2 522 2 559 2 417 1 918 1 850 1 611
Tillgångar 1 114 1 536 2 072 2 527 2 535 2 585 2 465 1 964 1 912 1 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -403 -145 700 1 083 1 158 1 244 1 132 850 808 864
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 517 1 681 1 372 1 444 1 377 1 341 1 333 1 114 1 104 886
Skulder och eget kapital 1 114 1 536 2 072 2 527 2 535 2 585 2 465 1 964 1 912 1 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 389 363 372 363 363 336 319 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 208 3 367 2 899 2 584 2 636 2 334 2 065 2 080 1 956 1 767
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 278 1 415 1 176 1 089 1 098 1 013 957 952 1 041 809
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 123 3 925 4 112 4 224 4 282 4 277 4 305 4 149 3 949 3 759
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 11 11 11 11 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 411 351 373 384 389 389 391 461 494 470
Personalkostnader per anställd (tkr) 302 305 278 250 258 237 230 278 300 274
Rörelseresultat, EBITDA -192 -801 -340 -24 -50 219 437 86 21 81
Nettoomsättningförändring 6,29% -5,76% -2,96% -1,35% 0,12% -0,65% 3,76% 5,06% 5,05% -%
Du Pont-modellen -18,49% -52,15% -16,70% -1,11% -1,97% 7,97% 16,51% 3,97% -1,88% 0,34%
Vinstmarginal -5,02% -20,74% -8,44% -0,66% -1,17% 4,82% 9,45% 1,88% -0,91% 0,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,15% -3,75% 17,08% 25,47% 26,74% 28,48% 25,18% 19,38% 18,89% 19,29%
Soliditet -36,18% -9,44% 33,78% 42,86% 45,68% 48,12% 45,92% 43,28% 42,26% 49,34%
Kassalikviditet 69,81% 91,37% 151,02% 174,52% 179,52% 187,10% 177,57% 167,68% 163,04% 176,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...