Visa allt om Ole Nord Gamla AB
Visa allt om Ole Nord Gamla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 44 164 943 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 66
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -26 33 -42 -140 0 -13 -27 52
Resultat efter finansnetto 6 -316 14 -150 -40 -97 18 50 513 239
Årets resultat 4 -318 18 -168 -40 28 132 94 510 271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 149 149 149 24 31 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 215 663 1 147 1 283 1 732 2 028 2 465 2 626 2 865 2 478
Tillgångar 363 812 1 295 1 431 1 756 2 060 2 465 2 626 2 865 2 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 800 1 274 1 405 1 717 2 045 2 273 2 261 2 259 1 838
Obeskattade reserver 9 9 9 10 0 0 137 298 401 576
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 3 12 15 40 15 54 66 205 64
Skulder och eget kapital 363 812 1 295 1 431 1 756 2 060 2 465 2 626 2 865 2 478
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 450 156 150 143 127 127 120 92 89
Omsättning 0 0 0 44 164 943 0 0 0 66
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -26 33 -42 -140 0 -13 -27 52
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -73,17% -82,61% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 5,31% 0,74% -4,76% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 172,73% 7,93% -10,39% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -20,73% -14,74% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2 881,82% 1 031,71% 213,47% -% -% -% -%
Soliditet 99,45% 99,39% 98,92% 98,70% 97,78% 99,27% 96,31% 94,27% 88,93% 90,91%
Kassalikviditet -% 22 100,00% 9 558,33% 8 553,33% 4 330,00% 13 520,00% 4 564,81% 3 978,79% 1 397,56% 3 871,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...