Visa allt om FORSELL Dental AB
Visa allt om FORSELL Dental AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -3 -3 -8 -24 -6 -6 -8 -10
Resultat efter finansnetto 0 0 -2 -3 -8 -24 -7 -5 9 4
Årets resultat 0 0 -2 -3 -8 -24 -7 -5 9 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 563 563 562 565 565 572 618 655 840 764
Tillgångar 563 563 562 565 565 572 618 655 840 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 503 503 505 508 567 590 598 603 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0
Kortfristiga skulder 60 60 60 60 57 6 27 38 177 170
Skulder och eget kapital 563 563 562 565 565 572 618 655 840 764
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -3 -3 -8 -24 -6 -6 -8 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 89,34% 89,34% 89,50% 89,38% 89,91% 99,13% 95,47% 91,30% 71,79% 77,62%
Kassalikviditet 938,33% 938,33% 936,67% 941,67% 991,23% 9 533,33% 2 288,89% 1 723,68% 474,58% 449,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...