Visa allt om Ådalens Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Ådalens Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 431 1 495 1 539 1 689 1 597 1 427 1 499 1 600 1 488 1 502
Övrig omsättning - - - - 31 - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 125 121 94 115 316 101 209 175 116 200
Resultat efter finansnetto 116 107 77 94 294 81 187 144 81 168
Årets resultat 91 83 61 69 217 90 220 103 124 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 791 818 844 870 895 924 952 980 1 028 1 080
Omsättningstillgångar 265 243 259 252 321 263 309 282 388 440
Tillgångar 1 056 1 060 1 103 1 122 1 217 1 187 1 261 1 262 1 417 1 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 730 739 757 795 877 785 795 675 773 748
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 41 153 153 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 125 152 179 206 233 260 287 314 341
Kortfristiga skulder 229 196 195 148 136 170 165 147 178 184
Skulder och eget kapital 1 056 1 060 1 103 1 122 1 217 1 187 1 261 1 262 1 417 1 519
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 240 240 240 260 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 344 384 399 432 254 32 29 14 33 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 159 158 164 113 117 113 118 114 104
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 150 125 100 100 200 100
Omsättning 1 431 1 495 1 539 1 689 1 628 1 427 1 499 1 600 1 488 1 512
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 716 748 770 845 799 714 750 1 600 744 751
Personalkostnader per anställd (tkr) 264 293 301 319 195 202 199 387 211 199
Rörelseresultat, EBITDA 151 147 120 141 343 129 237 223 167 296
Nettoomsättningförändring -4,28% -2,86% -8,88% 5,76% 11,91% -4,80% -6,31% 7,53% -0,93% -%
Du Pont-modellen 11,93% 11,51% 8,61% 10,25% 26,05% 8,51% 16,57% 14,10% 8,26% 13,23%
Vinstmarginal 8,81% 8,16% 6,17% 6,81% 19,85% 7,08% 13,94% 11,12% 7,86% 13,38%
Bruttovinstmarginal 66,04% 65,69% 65,56% 64,71% 60,86% 60,34% 59,44% 56,06% 60,42% 60,05%
Rörelsekapital/omsättning 2,52% 3,14% 4,16% 6,16% 11,58% 6,52% 9,61% 8,44% 14,11% 17,04%
Soliditet 69,13% 69,72% 68,63% 70,86% 72,06% 66,13% 65,44% 62,22% 62,33% 60,86%
Kassalikviditet 112,66% 119,39% 126,15% 163,51% 227,94% 145,29% 177,58% 178,23% 202,81% 220,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...