Visa allt om Brödboden i Höör Aktiebolag
Visa allt om Brödboden i Höör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 549 2 826 3 607 4 158 4 472 4 513 4 507 4 980 5 342 4 881
Övrig omsättning 49 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 72 118 -56 -79 227 299 -162 143 -88
Resultat efter finansnetto -86 55 94 -80 -92 167 285 -177 129 -109
Årets resultat -86 48 90 -80 -92 144 285 -177 129 -109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 155 238 322 391 202 167 190 224 300
Omsättningstillgångar 208 213 336 456 395 405 449 362 478 445
Tillgångar 208 368 574 778 786 607 616 552 702 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 111 63 -26 54 146 1 -283 -107 -236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 37 90 151 254 72 0 109 225 361
Kortfristiga skulder 146 220 422 653 479 389 614 727 583 619
Skulder och eget kapital 208 368 574 778 786 607 616 552 702 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 130 393 424 451 417 386 344 334 335 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 487 761 1 097 1 116 1 109 1 066 1 528 1 501 1 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 220 406 508 533 567 534 733 715 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 598 2 826 3 607 4 158 4 472 4 513 4 507 4 980 5 342 4 881
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 5 - 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 275 942 902 832 - 903 901 830 890 814
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 361 388 407 - 413 392 433 437 382
Rörelseresultat, EBITDA -80 156 202 13 -10 264 322 -128 228 -4
Nettoomsättningförändring -80,57% -21,65% -13,25% -7,02% -0,91% 0,13% -9,50% -6,78% 9,44% -%
Du Pont-modellen -38,46% 19,57% 20,56% -7,20% -10,05% 37,40% 48,54% -28,99% 20,37% -11,83%
Vinstmarginal -14,57% 2,55% 3,27% -1,35% -1,77% 5,03% 6,63% -3,21% 2,68% -1,80%
Bruttovinstmarginal 91,44% 60,97% 63,18% 62,79% 63,22% 64,46% 63,83% 62,83% 65,52% 63,08%
Rörelsekapital/omsättning 11,29% -0,25% -2,38% -4,74% -1,88% 0,35% -3,66% -7,33% -1,97% -3,56%
Soliditet 12,02% 30,16% 10,98% -3,34% 6,87% 24,05% 0,16% -51,27% -15,24% -31,72%
Kassalikviditet 142,47% 84,55% 53,55% 53,14% 62,00% 78,15% 55,05% 37,55% 68,27% 57,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...