Visa allt om Kösters Ekonomibyrå AB
Visa allt om Kösters Ekonomibyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 077 2 945 3 018 3 282 3 149 2 895 2 118 2 361 2 219 2 038
Övrig omsättning - 8 8 8 7 7 - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 267 196 97 306 470 495 115 141 5 15
Resultat efter finansnetto 267 197 106 312 468 488 108 136 2 15
Årets resultat 127 114 125 167 261 276 73 88 2 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 5 10 29 47 84 126 108 41 35
Omsättningstillgångar 1 528 1 664 1 424 1 483 1 472 1 167 583 531 543 507
Tillgångar 1 702 1 670 1 434 1 512 1 519 1 252 709 639 584 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 702 688 663 616 456 245 221 133 151
Obeskattade reserver 427 326 278 335 256 145 32 24 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 15 35 55 77 16 0
Kortfristiga skulder 566 641 468 514 632 617 377 316 431 387
Skulder och eget kapital 1 702 1 670 1 434 1 512 1 519 1 252 709 639 584 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 43 401 453 433 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 468 1 266 1 409 1 546 1 463 848 532 657 805 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 453 493 506 545 575 500 342 482 537 463
Utdelning till aktieägare 120 120 100 100 120 100 65 50 0 20
Omsättning 3 077 2 953 3 026 3 290 3 156 2 902 2 118 2 363 2 219 2 038
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 769 736 604 656 630 724 706 590 555 510
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 454 392 430 388 438 447 412 460 422
Rörelseresultat, EBITDA 276 200 116 337 507 536 148 157 20 30
Nettoomsättningförändring 4,48% -2,42% -8,04% 4,22% 8,77% 36,69% -10,29% 6,40% 8,88% -%
Du Pont-modellen 15,69% 11,86% 7,46% 20,83% 31,27% 39,62% 16,36% 22,07% 0,86% 2,77%
Vinstmarginal 8,68% 6,72% 3,55% 9,60% 15,08% 17,13% 5,48% 5,97% 0,23% 0,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,26% 34,74% 31,68% 29,52% 26,68% 19,00% 9,73% 9,11% 5,05% 5,89%
Soliditet 61,28% 57,26% 63,10% 60,18% 52,97% 44,96% 37,88% 37,29% 23,27% 28,39%
Kassalikviditet 269,96% 259,59% 304,27% 288,52% 232,91% 189,14% 154,64% 168,04% 125,99% 131,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...