Visa allt om Gådeå Byggen Aktiebolag
Visa allt om Gådeå Byggen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 60 57 421 325 1 965 5 358 0 2 525 4 424
Övrig omsättning 5 - - 2 694 - 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 59 -3 615 2 626 -459 13 228 -5 475 -108 289
Resultat efter finansnetto 5 57 -3 627 2 626 114 61 294 691 -215 101
Årets resultat 5 57 -2 184 2 136 -329 61 294 691 -215 1 446
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 998 2 932 3 256 8 568 10 730 10 717 11 772 8 717 8 873 9 979
Tillgångar 2 998 2 932 3 256 8 568 10 730 10 717 11 772 8 717 8 873 9 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 998 2 993 2 936 5 120 2 984 3 313 3 252 2 957 2 266 2 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Kortfristiga skulder -1 -61 319 3 448 7 747 7 404 8 520 5 759 6 606 7 347
Skulder och eget kapital 2 998 2 932 3 256 8 568 10 730 10 717 11 772 8 717 8 873 9 979
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 100 100 75 55 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 108 107 98 42 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - - 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 60 57 3 115 325 1 981 5 358 0 2 525 4 424
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 57 211 163 983 2 679 - 2 525 4 424
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 42 161 191 201 276 159 169
Rörelseresultat, EBITDA 5 59 -3 615 2 626 -459 13 228 -5 475 -108 289
Nettoomsättningförändring -100,00% 5,26% -86,46% 29,54% -83,46% -63,33% -% -100,00% -42,92% -%
Du Pont-modellen -% 2,01% -111,03% 30,66% 1,06% 0,59% 2,77% -% -1,22% 4,55%
Vinstmarginal -% 98,33% -6 342,11% 623,99% 35,08% 3,21% 6,08% -% -4,28% 10,26%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 13,23% 100,00% 29,88% -% 75,05% 69,06%
Rörelsekapital/omsättning -% 4 988,33% 5 152,63% 1 216,15% 917,85% 168,60% 60,69% -% 89,78% 59,49%
Soliditet 100,00% 102,08% 90,17% 59,76% 27,81% 30,91% 27,62% 33,92% 25,54% 24,86%
Kassalikviditet -% -% 1 020,69% 192,92% 111,19% 116,17% 113,92% 99,69% 91,69% 131,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...