Visa allt om Stensgårdens Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Stensgårdens Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 883 2 086 1 984 1 774 1 828 2 977 2 843 2 721 3 165 2 574
Övrig omsättning 1 144 1 029 1 013 985 988 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 279 429 79 -17 163 241 256 -334 654 333
Resultat efter finansnetto 231 357 36 -107 64 171 185 -430 560 226
Årets resultat 0 229 10 0 0 112 22 -52 327 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 806 1 369 1 522 1 745 1 906 1 518 1 622 1 885 1 573 1 748
Omsättningstillgångar 1 611 1 613 1 587 1 391 1 286 1 536 1 460 1 335 1 704 1 166
Tillgångar 3 417 2 982 3 108 3 137 3 192 3 054 3 082 3 220 3 276 2 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 736 507 521 540 746 703 681 733 406
Obeskattade reserver 442 212 149 126 236 176 162 0 379 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 559 1 487 1 980 1 992 1 852 1 698 1 856 2 031 1 632 1 935
Kortfristiga skulder 680 548 472 496 563 434 360 508 533 363
Skulder och eget kapital 3 417 2 982 3 108 3 137 3 192 3 054 3 082 3 220 3 276 2 914
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 135 60 55 35 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 514 405 430 385 397 340 139 197 336 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 210 155 223 203 243 124 146 178 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 98 0 0 3 0
Omsättning 3 027 3 115 2 997 2 759 2 816 2 977 2 843 2 721 3 165 2 574
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 942 1 043 1 984 887 914 1 489 1 422 1 361 1 583 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 309 653 307 283 370 158 200 253 208
Rörelseresultat, EBITDA 340 589 270 177 351 454 552 -11 888 574
Nettoomsättningförändring -9,73% 5,14% 11,84% -2,95% -38,60% 4,71% 4,48% -14,03% 22,96% -%
Du Pont-modellen 8,55% 14,72% 4,54% -0,06% 5,14% 7,92% 8,34% -10,31% 20,02% 11,43%
Vinstmarginal 15,51% 21,05% 7,11% -0,11% 8,97% 8,13% 9,04% -12,20% 20,73% 12,94%
Bruttovinstmarginal 37,28% 47,12% 50,20% 33,65% 42,29% 66,31% 56,21% 46,64% 64,49% 62,98%
Rörelsekapital/omsättning 49,44% 51,05% 56,20% 50,45% 39,55% 37,02% 38,69% 30,39% 37,00% 31,20%
Soliditet 31,63% 30,23% 20,05% 19,57% 22,37% 28,67% 26,68% 21,15% 30,70% 19,12%
Kassalikviditet 60,44% 75,18% 89,62% 76,41% 55,24% 128,57% 131,94% 72,24% 149,91% 83,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...