Visa allt om Jönsson & Englunds i Niemisel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 409 12 297 10 566 11 752 9 301 8 879 7 386 6 460 5 253 4 910
Övrig omsättning 253 - - 731 45 - 224 173 889 224
Rörelseresultat (EBIT) 1 178 1 691 559 2 539 1 274 769 822 317 1 419 582
Resultat efter finansnetto 1 065 1 555 425 2 441 1 229 727 734 191 1 366 533
Årets resultat 692 969 595 853 898 589 410 138 135 147
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 117 7 406 6 913 6 788 3 732 4 243 4 257 4 405 4 139 2 669
Omsättningstillgångar 3 623 4 129 3 298 3 117 2 806 2 534 2 583 2 314 2 101 1 011
Tillgångar 11 740 11 535 10 211 9 905 6 538 6 777 6 840 6 719 6 240 3 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 829 2 737 2 168 1 973 1 720 1 422 1 058 838 867 816
Obeskattade reserver 3 478 3 311 3 008 3 401 2 130 2 128 2 203 2 041 2 044 867
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 919 2 973 2 573 2 061 161 1 530 1 791 2 523 2 132 1 041
Kortfristiga skulder 2 514 2 515 2 462 2 469 2 527 1 697 1 789 1 318 1 195 956
Skulder och eget kapital 11 740 11 535 10 211 9 905 6 538 6 777 6 840 6 719 6 240 3 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 405 400 410 325 325 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 396 2 111 2 027 2 093 1 217 1 028 744 600 384 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 682 566 559 538 406 392 364 318 247 248
Utdelning till aktieägare 600 600 400 400 600 600 225 190 168 84
Omsättning 13 662 12 297 10 566 12 483 9 346 8 879 7 610 6 633 6 142 5 134
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 6 6 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 916 1 757 1 509 1 679 1 550 1 480 1 477 1 615 1 751 1 637
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 381 372 373 342 305 305 318 320 330
Rörelseresultat, EBITDA 3 389 3 666 2 696 4 353 2 802 2 208 2 126 1 492 2 181 1 385
Nettoomsättningförändring 9,04% 16,38% -10,09% 26,35% 4,75% 20,21% 14,33% 22,98% 6,99% -%
Du Pont-modellen 10,04% 14,69% 5,49% 25,71% 19,49% 11,35% 12,09% 4,75% 22,76% 15,82%
Vinstmarginal 8,79% 13,78% 5,31% 21,67% 13,70% 8,66% 11,20% 4,94% 27,03% 11,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,27% 13,13% 7,91% 5,51% 3,00% 9,43% 10,75% 15,42% 17,25% 1,12%
Soliditet 47,20% 46,12% 42,94% 45,23% 50,32% 44,12% 38,66% 34,34% 37,48% 39,14%
Kassalikviditet 144,11% 164,17% 133,96% 126,25% 111,04% 149,32% 144,38% 175,57% 175,82% 105,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...