Visa allt om Jönsson & Englunds i Niemisel AB
Visa allt om Jönsson & Englunds i Niemisel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 496 13 409 12 297 10 566 11 752 9 301 8 879 7 386 6 460 5 253
Övrig omsättning 86 253 - - 731 45 - 224 173 889
Rörelseresultat (EBIT) 1 185 1 178 1 691 559 2 539 1 274 769 822 317 1 419
Resultat efter finansnetto 1 091 1 065 1 555 425 2 441 1 229 727 734 191 1 366
Årets resultat 590 692 969 595 853 898 589 410 138 135
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 121 8 117 7 406 6 913 6 788 3 732 4 243 4 257 4 405 4 139
Omsättningstillgångar 4 530 3 623 4 129 3 298 3 117 2 806 2 534 2 583 2 314 2 101
Tillgångar 13 651 11 740 11 535 10 211 9 905 6 538 6 777 6 840 6 719 6 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 819 2 829 2 737 2 168 1 973 1 720 1 422 1 058 838 867
Obeskattade reserver 3 803 3 478 3 311 3 008 3 401 2 130 2 128 2 203 2 041 2 044
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 532 2 919 2 973 2 573 2 061 161 1 530 1 791 2 523 2 132
Kortfristiga skulder 4 498 2 514 2 515 2 462 2 469 2 527 1 697 1 789 1 318 1 195
Skulder och eget kapital 13 651 11 740 11 535 10 211 9 905 6 538 6 777 6 840 6 719 6 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 405 400 410 325 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 437 2 396 2 111 2 027 2 093 1 217 1 028 744 600 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 775 682 566 559 538 406 392 364 318 247
Utdelning till aktieägare 600 600 600 400 400 600 600 225 190 168
Omsättning 13 582 13 662 12 297 10 566 12 483 9 346 8 879 7 610 6 633 6 142
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 6 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 687 1 916 1 757 1 509 1 679 1 550 1 480 1 477 1 615 1 751
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 445 381 372 373 342 305 305 318 320
Rörelseresultat, EBITDA 3 740 3 389 3 666 2 696 4 353 2 802 2 208 2 126 1 492 2 181
Nettoomsättningförändring 0,65% 9,04% 16,38% -10,09% 26,35% 4,75% 20,21% 14,33% 22,98% -%
Du Pont-modellen 8,69% 10,04% 14,69% 5,49% 25,71% 19,49% 11,35% 12,09% 4,75% 22,76%
Vinstmarginal 8,79% 8,79% 13,78% 5,31% 21,67% 13,70% 8,66% 11,20% 4,94% 27,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,24% 8,27% 13,13% 7,91% 5,51% 3,00% 9,43% 10,75% 15,42% 17,25%
Soliditet 42,38% 47,20% 46,12% 42,94% 45,23% 50,32% 44,12% 38,66% 34,34% 37,48%
Kassalikviditet 100,71% 144,11% 164,17% 133,96% 126,25% 111,04% 149,32% 144,38% 175,57% 175,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...