Visa allt om Aktiebolaget Avesta Smådjursklinik
Visa allt om Aktiebolaget Avesta Smådjursklinik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 025 2 917 2 795 3 167 2 887 2 995 2 725 2 318 2 344 2 366
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 473 432 400 292 197 210 149 254 81 243
Resultat efter finansnetto 473 434 403 342 199 210 149 254 81 244
Årets resultat 336 347 234 202 143 152 107 179 55 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 161 202 251 19 32 21 48 98 116
Omsättningstillgångar 1 076 1 056 977 728 896 879 826 756 596 569
Tillgångar 1 198 1 217 1 179 979 915 912 846 804 694 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 592 756 709 600 538 520 494 506 417 427
Obeskattade reserver 198 157 169 67 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 409 305 300 312 377 392 353 298 276 258
Skulder och eget kapital 1 198 1 217 1 179 979 915 912 846 804 694 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 246 247 223 235 233 233 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 806 801 778 804 708 743 646 419 563 437
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 292 281 281 405 428 434 402 326 352 282
Utdelning till aktieägare 225 500 300 125 140 125 125 120 90 65
Omsättning 3 025 2 917 2 795 3 167 2 887 2 995 2 725 2 318 2 344 2 366
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 756 729 932 792 722 749 681 773 781 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 278 362 369 354 364 333 333 394 331
Rörelseresultat, EBITDA 529 490 456 304 210 230 177 304 134 300
Nettoomsättningförändring 3,70% 4,36% -11,75% 9,70% -3,61% 9,91% 17,56% -1,11% -0,93% -%
Du Pont-modellen 39,48% 35,66% 34,18% 34,83% 21,64% 23,03% 17,61% 31,59% 11,67% 35,47%
Vinstmarginal 15,64% 14,88% 14,42% 10,77% 6,86% 7,01% 5,47% 10,96% 3,46% 10,27%
Bruttovinstmarginal 66,08% 64,48% 63,69% 64,04% 64,81% 68,08% 68,62% 69,89% 71,20% 70,12%
Rörelsekapital/omsättning 22,05% 25,75% 24,22% 13,14% 17,98% 16,26% 17,36% 19,76% 13,65% 13,14%
Soliditet 62,31% 72,18% 71,32% 66,33% 58,80% 57,02% 58,39% 62,94% 60,09% 62,34%
Kassalikviditet 233,74% 318,69% 297,00% 207,69% 215,38% 203,57% 217,00% 236,24% 200,36% 208,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...