Visa allt om Tandläkare Rolf Lindqvist Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Rolf Lindqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 5 215 51 870 4 357 3 954 2 867 2 555 2 208
Övrig omsättning - - - 92 62 177 92 157 147 229
Rörelseresultat (EBIT) -50 -12 187 81 -510 960 891 942 503 284
Resultat efter finansnetto -50 -13 3 -108 -531 883 886 916 474 246
Årets resultat -50 -13 3 249 2 683 572 645 655 335 172
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 16 30 50 168 361
Omsättningstillgångar 890 212 6 223 6 346 6 424 2 719 2 334 1 595 974 817
Tillgångar 890 212 6 223 6 346 6 424 2 734 2 364 1 645 1 142 1 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 202 1 965 1 962 1 713 504 595 466 386 327
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 737 10 4 257 4 383 4 710 2 230 1 769 1 179 755 851
Skulder och eget kapital 890 212 6 223 6 346 6 424 2 734 2 364 1 645 1 142 1 178
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 170 540 953 396 396 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 79 244 229 142 194 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 280 560 508 293 315 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 5 215 143 932 4 534 4 046 3 024 2 702 2 437
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 179 1 977 1 434 852 736
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 898 857 427 308 301
Rörelseresultat, EBITDA -50 -12 187 81 -510 974 911 1 060 695 484
Nettoomsättningförändring -80,00% -97,67% 321,57% -94,14% -80,03% 10,19% 37,91% 12,21% 15,72% -%
Du Pont-modellen -5,62% -5,66% 3,00% 1,39% -7,13% 35,11% 37,69% 57,57% 44,13% 24,11%
Vinstmarginal -5 000,00% -240,00% 86,98% 172,55% -52,64% 22,03% 22,53% 33,03% 19,73% 12,86%
Bruttovinstmarginal -4 900,00% 100,00% 94,88% 90,20% 87,13% 87,79% 89,07% 87,16% 86,14% 86,41%
Rörelsekapital/omsättning 15 300,00% 4 040,00% 914,42% 3 849,02% 197,01% 11,22% 14,29% 14,51% 8,57% -1,54%
Soliditet 17,19% 95,28% 31,58% 30,92% 26,67% 18,43% 25,17% 28,33% 33,80% 27,76%
Kassalikviditet 120,76% 2 120,00% 146,18% 144,79% 136,39% 121,79% 131,54% 135,03% 126,49% 94,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...