Visa allt om Hallberg Konsult i Örgryte AB
Visa allt om Hallberg Konsult i Örgryte AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 122 145 325 569 189 90 148 64 252
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 11 15 158 2 -54 -144 92 -227 123
Resultat efter finansnetto -37 12 14 158 2 -56 -145 90 -226 124
Årets resultat -37 12 14 158 2 -56 -145 90 -226 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 7 10 13 2 4 6 7 6
Omsättningstillgångar 28 92 145 211 100 90 95 200 153 386
Tillgångar 28 95 152 221 113 92 99 206 161 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -17 21 9 -5 -83 -85 -29 116 26 252
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 75 143 226 196 176 128 90 134 139
Skulder och eget kapital 28 95 152 221 113 92 99 206 161 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 67 86 385 134 132 0 140 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 45 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 14 21 27 121 49 41 10 69 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 122 145 325 569 189 90 148 64 252
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 122 145 325 569 189 90 148 64 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 41 59 92 123 506 183 178 12 216 -
Rörelseresultat, EBITDA -34 14 18 161 7 -52 -142 94 -219 131
Nettoomsättningförändring -84,43% -15,86% -55,38% -42,88% 201,06% 110,00% -39,19% 131,25% -74,60% -%
Du Pont-modellen -132,14% 12,63% 9,87% 71,49% 1,77% -58,70% -145,45% 45,15% -140,37% 31,63%
Vinstmarginal -194,74% 9,84% 10,34% 48,62% 0,35% -28,57% -160,00% 62,84% -353,12% 49,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -89,47% 13,93% 1,38% -4,62% -16,87% -45,50% -36,67% 74,32% 29,69% 98,02%
Soliditet -60,71% 22,11% 5,92% -2,26% -73,45% -92,39% -29,29% 56,31% 16,15% 64,29%
Kassalikviditet 62,22% 122,67% 101,40% 93,36% 51,02% 51,14% 74,22% 222,22% 114,18% 277,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...