Visa allt om Elbe-Data Aktiebolag
Visa allt om Elbe-Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 383 405 376 334 413 479 501 476 367 544
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 52 24 -1 14 26 46 26 14 -86
Resultat efter finansnetto 56 54 27 4 17 24 48 33 18 -87
Årets resultat 41 41 20 2 12 17 40 33 18 -75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 6 12 22 23 33
Omsättningstillgångar 551 508 473 408 450 471 492 435 442 369
Tillgångar 551 508 473 408 451 477 504 456 465 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 214 173 153 151 139 163 130 97 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 101 98 96 97 93 90 94 92 81
Kortfristiga skulder 192 193 202 159 203 244 252 232 275 243
Skulder och eget kapital 551 508 473 408 451 477 504 456 465 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 143 156 0 125 156 130 145 125 50 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 161 0 0 0 0 0 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 52 53 54 43 53 45 49 45 19 57
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 40 8 0 0
Omsättning 383 405 376 334 413 479 501 476 367 544
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 383 405 376 334 413 479 501 476 367 544
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 214 222 178 215 184 205 196 99 276
Rörelseresultat, EBITDA 56 52 24 0 19 32 56 35 24 -74
Nettoomsättningförändring -5,43% 7,71% 12,57% -19,13% -13,78% -4,39% 5,25% 29,70% -32,54% -%
Du Pont-modellen 10,89% 11,61% 6,55% 1,96% 4,88% 5,66% 9,52% 8,33% 4,09% -20,65%
Vinstmarginal 15,67% 14,57% 8,24% 2,40% 5,33% 5,64% 9,58% 7,98% 5,18% -15,26%
Bruttovinstmarginal 93,47% 91,60% 94,68% 92,81% 93,22% 74,53% 78,24% 76,68% 73,02% 75,92%
Rörelsekapital/omsättning 93,73% 77,78% 72,07% 74,55% 59,81% 47,39% 47,90% 42,65% 45,50% 23,16%
Soliditet 46,28% 42,13% 36,58% 37,50% 33,48% 29,14% 32,34% 28,51% 20,86% 19,65%
Kassalikviditet 286,98% 263,21% 234,16% 256,60% 221,67% 193,03% 195,24% 187,50% 160,73% 151,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...