Visa allt om BILAM Aktiebolag
Visa allt om BILAM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 552 27 062 30 806 22 234 32 266 31 896 42 221 50 951 49 520 47 266
Övrig omsättning 87 1 148 851 965 1 007 743 502 505 483 575
Rörelseresultat (EBIT) -17 2 496 3 029 3 893 4 666 1 525 4 103 3 368 3 167 4 661
Resultat efter finansnetto 1 719 19 193 3 360 4 138 4 709 1 980 4 169 3 539 3 409 4 780
Årets resultat 1 656 20 429 3 406 2 128 3 015 1 737 2 621 2 602 1 883 2 662
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 695 6 793 7 441 5 535 6 313 6 333 2 515 1 689 2 298 1 741
Omsättningstillgångar 12 117 34 104 17 827 18 793 13 924 11 438 13 124 10 732 9 772 8 197
Tillgångar 17 813 40 897 25 269 24 328 20 237 17 771 15 638 12 421 12 069 9 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 700 36 044 15 615 14 209 12 082 9 467 7 730 7 110 6 182 6 050
Obeskattade reserver 0 0 2 391 3 411 2 272 1 889 2 300 2 317 2 480 1 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 149 149
Kortfristiga skulder 112 4 853 7 263 6 708 5 883 6 416 5 608 2 995 3 258 2 040
Skulder och eget kapital 17 813 40 897 25 269 24 328 20 237 17 771 15 638 12 421 12 069 9 939
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 100 1 030 1 000 1 000 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 4 121 4 693 3 211 4 397 2 628 2 412 2 126 2 254 2 538
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 619 1 795 1 134 1 568 1 328 1 343 1 246 1 195 897
Utdelning till aktieägare 0 20 000 0 2 000 0 400 0 2 000 1 675 1 750
Omsättning 639 28 210 31 657 23 199 33 273 32 639 42 723 51 456 50 003 47 841
Nyckeltal
Antal anställda 0 12 13 13 13 11 11 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 255 2 370 1 710 2 482 2 900 3 838 5 095 4 502 4 727
Personalkostnader per anställd (tkr) - 475 500 331 459 460 434 447 417 366
Rörelseresultat, EBITDA 74 2 587 3 502 4 204 5 636 2 488 4 930 4 050 3 933 5 235
Nettoomsättningförändring -97,96% -12,15% 38,55% -% 1,16% -24,45% -17,13% 2,89% 4,77% -%
Du Pont-modellen 9,68% 47,18% 13,68% 17,10% 23,64% 11,51% 26,88% 28,73% 28,35% 48,18%
Vinstmarginal 312,32% 71,30% 11,23% 18,71% 14,83% 6,41% 9,95% 7,00% 6,91% 10,13%
Bruttovinstmarginal 99,28% 40,05% 40,17% 44,01% 42,75% 33,61% 27,53% 19,90% 20,68% 22,23%
Rörelsekapital/omsättning 2 174,82% 108,09% 34,29% 54,35% 24,92% 15,74% 17,80% 15,19% 13,15% 13,03%
Soliditet 99,37% 88,13% 69,18% 68,74% 67,98% 61,11% 60,27% 70,67% 66,02% 73,19%
Kassalikviditet 10 818,75% 702,74% 172,26% 204,29% 136,78% 108,76% 154,69% 215,43% 178,58% 249,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...