Visa allt om Inission Pajala AB
Visa allt om Inission Pajala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 50 092 54 321 57 370 41 255 69 768 70 324 66 259 75 909 70 606 58 433
Övrig omsättning 125 1 049 35 103 76 183 199 8 8 87
Rörelseresultat (EBIT) 1 593 3 289 4 642 4 143 7 792 5 012 6 060 7 148 4 969 3 690
Resultat efter finansnetto 1 744 3 363 4 644 5 632 7 655 4 821 5 886 6 937 4 313 3 091
Årets resultat 1 286 171 382 3 336 3 956 2 578 2 897 3 292 2 246 1 559
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 812 6 634 7 057 2 213 4 141 4 578 4 370 4 979 1 241 1 086
Omsättningstillgångar 17 932 19 463 20 583 25 530 32 299 31 118 25 479 29 210 24 742 25 947
Tillgångar 23 744 26 096 27 639 27 743 36 441 35 695 29 849 34 190 25 983 27 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 330 2 044 1 873 4 776 7 831 7 625 5 046 8 393 7 101 5 355
Obeskattade reserver 7 099 8 535 10 261 11 159 9 801 7 944 6 715 5 000 2 643 1 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 384 1 035 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 170 6 234 5 389 0 1 113 6 983 2 581 3 412 2 700 7 681
Kortfristiga skulder 8 145 9 283 10 116 11 808 16 311 12 108 15 507 17 386 13 540 12 471
Skulder och eget kapital 23 744 26 096 27 639 27 743 36 441 35 695 29 849 34 190 25 983 27 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 1 557 852 611 682 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 464 10 784 10 639 6 659 10 919 8 937 9 702 11 307 9 990 9 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 291 4 393 4 341 3 150 4 451 4 298 3 727 4 173 3 944 3 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 0 0 0 5 214 2 000 500
Omsättning 50 217 55 370 57 405 41 358 69 844 70 507 66 458 75 917 70 614 58 520
Nyckeltal
Antal anställda 30 31 32 35 35 35 37 39 37 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 670 1 752 1 793 1 179 1 993 2 009 1 791 1 946 1 908 1 623
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 496 474 294 457 418 391 410 385 381
Rörelseresultat, EBITDA 2 274 4 072 5 471 4 687 8 729 5 963 7 090 8 056 5 465 4 075
Nettoomsättningförändring -7,79% -5,31% 39,06% -% -0,79% 6,14% -12,71% 7,51% 20,83% -%
Du Pont-modellen 8,08% 13,60% 17,63% 20,61% 21,57% 14,20% 20,36% 21,64% 19,20% 13,73%
Vinstmarginal 3,83% 6,53% 8,50% 13,86% 11,27% 7,21% 9,17% 9,75% 7,07% 6,35%
Bruttovinstmarginal 47,23% 44,15% 46,17% 44,42% 41,56% 38,72% 42,50% 38,43% 37,95% 32,04%
Rörelsekapital/omsättning 19,54% 18,74% 18,24% 33,26% 22,92% 27,03% 15,05% 15,58% 15,87% 23,06%
Soliditet 37,35% 33,34% 35,73% 46,86% 41,31% 37,76% 33,49% 35,08% 34,65% 23,88%
Kassalikviditet 97,68% 100,45% 110,17% 111,27% 107,11% 124,30% 70,52% 75,57% 78,63% 93,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...