Visa allt om TRANAB Maskin Aktiebolag
Visa allt om TRANAB Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 3 117 3 981 3 954 9 115 9 967 10 457 9 883 6 697 10 781 3 780
Övrig omsättning - 12 - 5 4 3 64 125 - 79
Rörelseresultat (EBIT) -969 317 58 209 244 -326 354 325 1 208 313
Resultat efter finansnetto -985 292 24 75 72 -594 145 93 540 203
Årets resultat 11 228 18 57 53 143 107 69 29 28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 1 791 2 479 3 464 9 345 10 764 12 217 11 184 9 336 6 561
Omsättningstillgångar 1 306 1 876 828 1 715 214 677 329 748 769 2 667
Tillgångar 1 339 3 666 3 307 5 178 9 559 11 441 12 546 11 932 10 106 9 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 206 1 195 967 949 892 839 696 589 720 446
Obeskattade reserver 0 1 000 1 000 1 000 0 0 790 790 790 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 178 329 539 5 732 6 569 4 050 5 326 4 218 4 781
Kortfristiga skulder 134 1 294 1 011 2 691 2 937 4 034 7 011 5 228 4 378 3 802
Skulder och eget kapital 1 339 3 666 3 307 5 178 9 559 11 441 12 546 11 932 10 106 9 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 776 875 2 922 3 047 3 000 2 532 1 713 2 017 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 267 320 894 1 108 1 047 794 541 636 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 3 117 3 993 3 954 9 120 9 971 10 460 9 947 6 822 10 781 3 859
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 9 9 9 7 5 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 559 1 327 1 318 1 013 1 107 1 162 1 412 1 339 2 156 1 890
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 348 399 436 484 465 492 460 551 171
Rörelseresultat, EBITDA -342 1 027 829 1 018 1 942 1 361 1 930 1 577 2 607 622
Nettoomsättningförändring -21,70% 0,68% -56,62% -8,55% -4,69% 5,81% 47,57% -37,88% 185,21% -%
Du Pont-modellen -72,37% 8,65% 1,78% 4,04% 2,56% -2,85% 2,82% 2,74% 11,96% 3,52%
Vinstmarginal -31,09% 7,96% 1,49% 2,29% 2,46% -3,12% 3,58% 4,88% 11,21% 8,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,12% 100,00% 100,00% 100,00% 90,25% 66,80%
Rörelsekapital/omsättning 37,60% 14,62% -4,63% -10,71% -27,32% -32,10% -67,61% -66,90% -33,48% -30,03%
Soliditet 90,07% 53,87% 52,83% 33,39% 9,33% 7,33% 10,19% 9,82% 12,75% 6,39%
Kassalikviditet 974,63% 144,98% 81,90% 63,73% 7,29% 16,78% 4,69% 14,31% 17,57% 70,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...