Visa allt om SWEMECAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 5 -2 -1
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 5 -2 -1
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 5 -2 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 10 20 30 35 41 47 54 54 54
Omsättningstillgångar 97 87 89 76 70 61 54 45 39 42
Tillgångar 97 97 109 106 105 103 101 99 94 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 94 94 94 94 94 94 95 90 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 3 14 12 10 8 7 5 4 4
Skulder och eget kapital 97 97 109 106 105 103 101 99 94 96
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 10 10 5 7 6 7 5 -2 -1
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,05% -% -%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 940,00% 840,00% 750,00% 640,00% 600,00% 530,00% 470,00% 400,00% -% -%
Soliditet 96,91% 96,91% 86,24% 88,68% 89,52% 91,26% 93,07% 95,96% 95,74% 96,88%
Kassalikviditet 3 233,33% 2 900,00% 635,71% 633,33% 700,00% 762,50% 771,43% 900,00% 975,00% 1 050,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...