Visa allt om Gradén Mattsson Holding AB
Visa allt om Gradén Mattsson Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 97 501 92 959 68 657 61 187 61 528 60 540 62 871 54 827 60 017 63 112
Övrig omsättning 116 1 050 1 601 1 168 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 886 5 594 1 397 1 595 1 434 1 279 364 -970 4 065 1 054
Resultat efter finansnetto 5 925 5 772 1 485 1 780 1 440 1 328 730 -703 4 168 1 199
Årets resultat 4 540 4 438 1 032 1 263 1 036 962 471 -549 2 964 810
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 192 239 543 425 327 298 514 720 824 937
Omsättningstillgångar 33 009 30 452 18 519 15 592 19 561 17 826 15 660 15 950 18 918 14 832
Tillgångar 33 201 30 691 19 062 16 016 19 889 18 124 16 174 16 669 19 741 15 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 692 8 552 3 326 3 194 2 532 1 996 1 467 1 996 4 846 2 982
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 060 792 385 0 179 85 0 307 907 651
Långfristiga skulder 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 448 21 347 15 351 12 530 17 178 16 043 14 706 14 366 13 988 12 137
Skulder och eget kapital 33 201 30 691 19 062 16 016 19 889 18 124 16 174 16 669 19 741 15 769
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 681 1 621 1 828 1 600 996 980 974 610 609 1 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 284 59 994 45 028 39 630 40 131 39 332 39 762 35 594 34 482 34 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 217 20 101 16 002 14 221 15 052 15 039 16 197 14 215 12 780 15 784
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 97 617 94 009 70 258 62 355 61 528 60 540 62 871 54 827 60 017 63 112
Nyckeltal
Antal anställda 220 186 159 136 155 156 146 148 130 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) 443 500 432 450 397 388 431 370 462 424
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 447 411 426 370 361 398 350 383 383
Rörelseresultat, EBITDA 5 971 5 697 1 493 1 738 1 578 1 504 712 -648 4 354 1 353
Nettoomsättningförändring 4,89% -% 12,21% -0,55% 1,63% -3,71% 14,67% -8,65% -4,90% -%
Du Pont-modellen 17,86% 18,82% 7,80% 11,15% 7,30% 7,36% 4,65% -4,15% 21,31% 7,62%
Vinstmarginal 6,08% 6,21% 2,17% 2,92% 2,36% 2,20% 1,20% -1,26% 7,01% 1,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 9,79% 4,61% 5,00% 3,87% 2,95% 1,52% 2,89% 8,21% 4,27%
Soliditet 23,17% 27,86% 17,45% 19,94% 12,73% 11,01% 9,07% 11,97% 24,55% 18,91%
Kassalikviditet 135,02% 142,65% 120,64% 124,44% 113,87% 111,11% 106,49% 111,03% 135,24% 122,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -8 -5 -13 -2 -6 -10 -13 -18 -31
Resultat efter finansnetto -11 -3 1 -3 10 -5 -7 -24 -5 -30
Årets resultat 3 586 3 318 1 649 768 940 780 721 1 241 980 2 312
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 325 300 300 300 300 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 9 723 11 964 7 961 5 252 3 130 5 797 4 282 2 139 2 773 6 382
Tillgångar 10 048 12 290 8 261 5 552 3 430 6 097 4 582 2 439 3 073 6 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 837 5 650 3 332 2 183 2 315 1 975 1 694 1 407 1 166 2 486
Obeskattade reserver 4 820 3 602 2 173 1 464 1 110 680 325 0 1 096 3 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 391 3 037 2 756 1 905 5 3 443 2 562 1 032 811 956
Skulder och eget kapital 10 048 12 290 8 261 5 552 3 430 6 097 4 582 2 439 3 073 6 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 750 400 400 600 500 434 1 000 2 300
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -8 -5 -13 -2 -6 -10 -13 -18 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -96,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 18 086,67%
Soliditet 75,60% 68,83% 60,85% 58,75% 91,34% 40,61% 42,20% 57,69% 63,62% 72,12%
Kassalikviditet 698,99% 393,94% 288,86% 275,70% 62 600,00% 168,37% 167,14% 207,27% 341,92% 667,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...