Visa allt om Svenska Teko och Garn AB
Visa allt om Svenska Teko och Garn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 304 486 363 115 384 235 80 258 550 205
Övrig omsättning 108 1 - 325 237 195 206 332 202 171
Rörelseresultat (EBIT) -2 518 82 -357 -93 -301 -421 -403 -108 118 -140
Resultat efter finansnetto 1 727 -4 064 -2 279 -3 163 424 -505 3 289 1 085 5 071 -753
Årets resultat 1 727 -4 064 -2 279 -3 163 424 -505 3 289 1 027 4 977 -271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 305 9 666 14 189 14 878 16 881 17 748 18 053 14 119 10 267 5 518
Omsättningstillgångar 637 644 393 409 1 920 521 253 432 400 309
Tillgångar 8 942 10 310 14 582 15 287 18 801 18 269 18 306 14 551 10 667 5 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 389 -339 3 725 6 104 9 867 8 966 9 771 6 962 7 086 2 507
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 895 8 354 8 391 7 100 6 772 8 307 7 567 6 458 2 894 1 896
Kortfristiga skulder 2 658 2 294 2 466 2 083 2 162 996 968 1 131 687 1 424
Skulder och eget kapital 8 942 10 310 14 582 15 287 18 801 18 269 18 306 14 551 10 667 5 827
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 60 150 0 26 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 6 0 120 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 6 15 0 6 0 12 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 600 600 300 480 1 000 300
Omsättning 412 487 363 440 621 430 286 590 752 376
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 304 486 - 115 384 - 80 258 550 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 35 13 - 80 184 - 65 23 143 -
Rörelseresultat, EBITDA -2 518 82 47 -79 -287 -406 -388 -93 119 -133
Nettoomsättningförändring -37,45% 33,88% 215,65% -70,05% 63,40% 193,75% -68,99% -53,09% 168,29% -%
Du Pont-modellen 20,66% 0,80% -13,63% -18,26% 4,52% -1,13% 19,14% 7,99% 48,01% -2,39%
Vinstmarginal 607,57% 16,87% -547,66% -2 427,83% 221,35% -87,66% 4 378,75% 450,78% 931,09% -67,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -664,80% -339,51% -571,07% -1 455,65% -63,02% -202,13% -893,75% -270,93% -52,18% -543,90%
Soliditet 15,53% -3,29% 25,55% 39,93% 52,48% 49,08% 53,38% 47,85% 66,43% 43,02%
Kassalikviditet 23,97% 28,07% 15,94% 19,64% 88,81% 52,31% 26,14% 38,20% 58,22% 21,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...