Visa allt om Industritvättmaskiner, Bror Johansson Aktiebolag
Visa allt om Industritvättmaskiner, Bror Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 610 1 420 1 708 2 960 4 051 2 804 8 875 9 324 6 499 10 841
Övrig omsättning - 38 - - 4 385 - 6 - 2 25
Rörelseresultat (EBIT) 263 -368 -287 39 1 796 -638 104 642 170 502
Resultat efter finansnetto 263 -368 -287 48 1 645 -694 37 498 7 341
Årets resultat 263 -302 0 24 1 032 -303 42 268 0 179
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 2 447 2 543 2 644 2 732 2 820
Omsättningstillgångar 581 463 1 261 1 991 2 047 1 955 1 851 3 040 2 876 2 657
Tillgångar 581 463 1 261 1 991 2 050 4 403 4 394 5 683 5 607 5 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 481 218 820 820 1 196 764 1 067 1 225 957 1 157
Obeskattade reserver 0 0 66 356 343 0 391 417 298 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 105 78 219 11 2 743 1 993 2 377 2 633 2 481
Kortfristiga skulder 62 140 297 596 500 895 942 1 664 1 719 1 542
Skulder och eget kapital 581 463 1 261 1 991 2 050 4 403 4 394 5 683 5 607 5 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 534 719 618 593 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 205 484 526 526 2 092 902 1 288 1 506 1 492 1 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 38 172 204 212 827 541 745 803 740 736
Utdelning till aktieägare 200 0 300 0 0 0 0 200 0 200
Omsättning 2 610 1 458 1 708 2 960 8 436 2 804 8 881 9 324 6 501 10 866
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 6 6 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 305 473 569 987 675 467 986 1 036 722 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) 123 221 246 246 499 335 312 335 323 321
Rörelseresultat, EBITDA 263 -368 -287 41 1 802 -542 204 750 284 613
Nettoomsättningförändring 83,80% -16,86% -42,30% -26,93% -% -68,41% -4,82% 43,47% -40,05% -%
Du Pont-modellen 45,27% -79,27% -22,44% 2,41% 87,61% -14,49% 2,37% 11,47% 3,03% 9,17%
Vinstmarginal 10,08% -25,85% -16,57% 1,62% 44,33% -22,75% 1,17% 6,99% 2,62% 4,63%
Bruttovinstmarginal 41,88% 62,68% 58,67% 58,75% 50,80% 57,60% 58,28% 55,75% 47,16% 51,30%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 22,75% 56,44% 47,13% 38,19% 37,80% 10,24% 14,76% 17,80% 10,29%
Soliditet 82,79% 47,08% 69,11% 54,36% 70,67% 17,35% 30,84% 26,84% 20,89% 25,04%
Kassalikviditet 856,45% 286,43% 407,74% 325,50% 402,40% 128,94% 149,89% 95,07% 77,72% 122,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...